Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Flykt

Miljø:
Barmark, Gymsal, Ski
Nøkkelord:
Hurtighet
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kommandør (fløyte)

Hensikt

Øke reaksjon og hurtighet

Beskrivelse

Deltagerne beveger seg rolig rundt på et område. På signal skal de snu 180 grader og bevege seg raskt 10 skritt i den retningen de tar.

Variasjon:
Snu 360 grader
Sidelengs
På ski: Bestemme hva slags tak/steg deltagerne tar (skøytetak, diagonalgang, med/uten staver osv.)

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Kan være en fordel med jevnt underlag. Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Bevegelseshemmet  sittende:
Kan være en fordel med jevnt underlag.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 14.09.2013.

Utviklet av:
Eliksir AS