Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Fangene på Fortet

Varighet: 120 min

Målgruppe: Opp til 19 år

Dette trenger du for å gjennomføre økten:

Golfballer, golfkøller, rep og kjegler

 

Innledning:

10 min Oppstart og Introduksjon

10 min Hinderløype

10 min Kaste til hverandre

 

Hoveddel;

20 min Spill

10 min Putt bedre enn en voksen

10 min Driving Range

10 min Putt 4 ganger

10 min Treffe mål

 

Sosialt

10 min Bingo

20 min Grille Pølser eller annen mat

Øvelser

 1. Hinderløype
  Utstyr:

  Kjegler, rep, ball, golfkølle

 2. Kaste ball til hverandre
  Utstyr:

  Kjegler/tau, Golfball/tennisball el.l.

 3. Putt bedre enn en voksen
  Utstyr:

  Putter og ball. Evt. kjegler og rep.

 4. Driving range
  Utstyr:

  Rangeballer

  Ulike køller 

 5. Putt 4 ganger
  Utstyr:

  Putter og ball.

 6. Treffe mål på driving range
  Utstyr:

  Kjegler, rep, golfkøller evt. andre ting man har på klubben.

 7. Bingo

Sist oppdatert 11.08.2022.

Hinderløype

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skolegård
Nøkkelord:
Fangene på fortet, Golflek, Golf, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kjegler, rep, ball, golfkølle

Hensikt

Koordinasjon, lek og oppvarming.

Beskrivelse

Lag en hinderløype av kjegler og rep. Spilleren skal skyve en golfball med en golfkølle gjennom løypa raskest mulig

Tilpasning for funksjonshemmede

Lag løypen bred så man lett kan bevege seg rundt.

Blind eller svaksynt bør ha med seg ledsager eller trener. 

Kaste ball til hverandre

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Fangene på fortet, Oppvarming, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kjegler/tau, Golfball/tennisball el.l.

Hensikt

Utvikle ferdigheter i kast, og koordinasjon.

Beskrivelse

Plasser kjegler på 2 parallelle rekker med ca. 2 m avstand.

Tilpasning for funksjonshemmede

Tilpass avstand mellom deltakere Tilpass størrelse på ball og type ball.

Snakk/gi signal når ballen kastes.

Tips

Tilpass lengde mellom deltakere etter nivå. Er dere ute i skog og mark kan dere bruke andre ting å kaste med som pinner, kongler o.l.

Putt bedre enn en voksen

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skolegård
Nøkkelord:
Konkurranse, Fangene på fortet, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Putter og ball. Evt. kjegler og rep.

Hensikt

Trygg start på konkurranse.

Beskrivelse

Sett opp ett hull i form av hvor man skal starte og hvor ballen skal i hull. Den voksne putter med links kølle.

Tilpasning for funksjonshemmede

Tilpass lengde og område på green i forhold til nivå.

Blind eller svaksynt bør ha med seg ledsager eller trener.

Tips

Bruk kjegler og rep om man vil gjøre hulle vanskeligere.

Driving range

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skolegård
Nøkkelord:
Fangene på fortet, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Rangeballer

Ulike køller 

Hensikt

Øve på koordinasjon med kølle og ball.

Beskrivelse

Alle står på hver sin matte på rangen. Lag 6 ulike slag de skal prøve på, for eksempel Elefanten, stå på ett ben, slå med en arm, slå med bena samlet, slå i blinde eller stå på knærne å slå. 

Tilpasning for funksjonshemmede

Ved svaksynt eller blind er det behov for en ledsager eller trener som bistår.

Tips

For de mer øvede, kan man fokusere på sikte og mål. Man kan sette opp en range i skolegården eller i gymsal ved å bruke myke baller.

Putt 4 ganger

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skolegård
Nøkkelord:
Putt, Fangene på fortet, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Putter og ball.

Hensikt

Øve på planlegging og strategi.

Beskrivelse

Lag litt ulike avstand til hullet. 1 m, 2, m, 3 m, 4 m, 5 m. Fra alle avstander skal de få ballen i hullet på 4 slag. Ikke flere eller færre.

Tilpasning for funksjonshemmede

Tilpass lengde og område på green etter nivå.

Blind eller svaksynt bør ha med seg ledsager eller trener.

Tips

Tilpass lengde og område på green etter nivå. Øvelsen kan også settes opp med ringer, tau og kjegler på andre områder enn green.

Treffe mål på driving range

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skolegård
Nøkkelord:
Fangene på fortet, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Kjegler, rep, golfkøller evt. andre ting man har på klubben.

Hensikt

Øve på sikte og mål.

Beskrivelse

Sett opp ulike mål på rangen med ulik avstand

Tips

Sett opp for alle nivå. Øvelsen kan settes opp hvor som helst ved å bruke myke baller.

Bingo

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Fangene på fortet, Golfjentene sosialt, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Intet spesielt utstyr påkrevd.

Hensikt

Bli kjent og skape nye relasjoner. Trygg start på konkurranse.

Beskrivelse

Alle barn tar opp 10 fingre i været. En voksen eller ett av barna starter med eks: alle som har en lillebror tar ned 1 finger. Så holder man på til en har tatt ned alle fingre. Første som har tatt ned alle fingrene vinner.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bruke noe som alternativ til fingre; som f.eks. lapper, pegger o.l.
Utviklet av:
Eliksir AS