Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Øvelser for golf

Vanskelighetsgrad

Målgruppe

Funksjonshemning

Nøkkelord

Miljø

Øvelser Vanskelighets-
grad
Målgruppe Funksjons-
hemning
Miljø
GOBBS - Oppstilling full sving
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

GOBBS - Sikte full sving
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Golf-boccia
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Generell Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Greenlesing med porter
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Greensome
Alle Ungdom
Voksne
Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Grunnleggende golfvett
Nybegynner Alle Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Helikopter
Alle Alle Generell Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Hinderløype med kølle og ball
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Høyt pegget jernslag
Litt øvet
Viderekommen
Avansert
Ungdom
Voksne
Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Is-cupen
Nybegynner
Litt øvet
Barn Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kasseøvelser
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Golfklubben
Innendørssenter

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kaste frisbee
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Alle Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kaste kølle
Alle Ungdom
Voksne
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kaste på blink
Nybegynner
Litt øvet
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kaste slegge
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Barmark
Golfklubben
Gymsal

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kaste til hverandre
Nybegynner
Litt øvet
Viderekommen
Barn
Ungdom
Ikke tilrettelagt Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kast vs. slag
Alle Alle Ikke tilrettelagt Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Kongen befaler golf
Nybegynner
Litt øvet
Barn Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Alle

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Korte putter golfmerkene
Nybegynner
Litt øvet
Barn Generell Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Korthullsbane
Alle Alle Bev.h. sittende
Bev.h. stående
Blind
Hørselshemmede
Svaksynt
Utviklingshemmede
Barmark
Golfklubben

Treningsøkter

Logg inn for å lage egne økter.

Utviklet av:
Eliksir AS