Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Banevandring regler

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Golfregler
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Ungdom, Voksne

Utstyr

Regelbok eller golfreglene i tegninger og bobler, golfset, golfballer, pegger.

Hensikt

Lære om regler i praksis ute på banen.

Beskrivelse

 

Banevandring – Regler

Utslagssted

 1. Vis hvor det er lov å pegge opp ballen ved utslag.
 2. Fortell at det er lurt å merke ballen slik at man er sikker på at man spiller på riktig ball.

 

Rough

 1. Fortell om hvite staker og hva man gjør hvis man slår out of bounds.
 2. Fortell om provisorisk ball.
 3. Fortell om flyttbare og uflyttbare hindringer.
 4. Fortell om veier.

 

Busker, trær og skog

 1. Vis og fortell om løse naturgjenstander.
 2. Fortell om det å spille ballen som den ligger (regel 13).
 3. Fortell om uspillbar ball og hva du kan gjøre hvis du ikke ønsker å slå på ballen. Fortell om hvordan man dropper.
 4. Fortell om identifisering av ballen.

 

 

Fairway

 1. Fortell om blå og blåhvite staker og hva man får og kan gjøre hvis ballen ligger innenfor disse.
 2. Fortell om tilfeldig vann.
 3. Fortell om grunn under reparasjon (GUR).

 

Vannhinder

 1. Fortell om de ulike muligheten du har hvis du har slått ballen i et vannhinder respektive sidevannhinder.
 2. Fortell at det ikke er lov å grunne køllen hvis man velger å slå fra vannhinderet (hinder).
 3. Fortell at det ikke er lov å flytte løse naturgjenstander i et hinder.

 

Bunker

 1. Fortell at det ikke er lov å grunne køllen før slaget.
 2. Fortell at det ikke er lov å flytte løse naturgjenstander i en bunker (hinder).

Generell lokal regel i Norge: Lov å flytte steiner i bunker.

 

Green

 1. Fortell om ball i ro flyttet og at det gjelder over hele banen.

Sist oppdatert 16.05.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS