Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Chip mot tau (Matematikk)

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Chip, Golflek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Matte, kjegler, tau, kølle, myke baller (skumgummi)

Hensikt

En øvelse i chipping kombinert med matematikk.

Beskrivelse

Forberedelser: Merk opp området som spilleren skal slå fra med god, oppmerket sikkerhetsavstand til gruppens øvrige deltakere. Plasser et tau eller en matte på en avstand tilpasset målgruppen. Hver spiller i gruppen chipper to baller og prøver å komme så nært tauet som mulig (laget får totalt 10 baller). Gruppen måler hvor mange køllelengder unna tauet ballene ligger og fører resultatet inn i scorekortet under. Når alle har ført inn sine resultater i scorekortet, skal gruppens resultat summeres.

Tips

Yngre barn måler køllelengder, eldre barn måler meter og centimeter. Målet er å få et så lavt tall som mulig.

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 20.10.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS