Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Kaste på blink

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Koordinasjon, Kastøvelser
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Tri-golf blink, borrelåsballer, kjegler.

Hensikt

Utvikler basisferdighetene kast og koordinasjon

Beskrivelse

Legg ut en tri-golf blink. Plasser ut kjegler på et passe avstand å kaste fra. Oppgaven er å kaste borrelåsballer med forskjellige typer av kast: Underarmskast, overarmskast og underarmskast med golfoppstilling.

Sist oppdatert 26.10.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS