Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Kaste til hverandre

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Koordinasjon, Kastøvelser
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Tau, tennisballer eller myke baller

Hensikt

Utvikler ferdigheten i å kaste som er en viktig basisferdighet. Koordinasjon.

Beskrivelse

Plasser to tau med passe lang avstand imellom for at deltakerne skal kunne kaste en ball til hverandre. Halve gruppen står bak det ene tauet og resten bak det andre tauet. Spillerne skal kaste baller til hverandre. 1. Underarmskast 2. Overarmskast 3. Underarmskast med golfoppstilling

Tips

Med små barn kan foreldrene stå bak det ene tauet. Barna kaster og foreldrene triller ballen tilbake.

Bilder

Sist oppdatert 26.10.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS