Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Puttstige

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Putt
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter, baller, pegger

Hensikt

Trene putting med litt press.

Beskrivelse

Tre baller og tre pegger plasseres på ulik avstand fra hullet. Begynn med den nærmeste. Hvis spilleren senker putten går han/hun videre til neste peg (trinn på stigen). Hvis man bommer, får man hoppe ned et hakk på stigen. Når man klart det stiste trinnet, har man klart øvelsen. Denne øvelsen kan spilles individuelt eller som konkurranse.

Tips

Tilpass avstanden etter spillernes ferdighet.

Sist oppdatert 02.11.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS