Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Sikkerhet på trening

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Golfvett
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Funksjonshemninger:
Generell
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Bruk turnmatter som utslagssted eller marker områder for slag med tau eller lignende.

Bruk myke baller i gymsal.

Hensikt

Få elevene til å bli klar over farene ved feil bruk av golfutstyret. En kølle i full sving kan treffe veldig hardt.

Beskrivelse

Sikkerhet er veldig viktig i golf, og derfor må det læres ut helt fra starten. Elevene må lære å ta hensyn til andre og ta ansvar for sin egen og andres sikkerhet.

Sett klare spilleregler:

  • Det er lov å svinge køllen først når læreren har gitt beskjed.
  • Med en gang læreren gir beskjed, skal alt spill opphøre.
  • Når køllene ikke er i bruk, skal de ligge på gulvet / bakken.
  • Først når alle er klare, er det lov å slå ballen.
  • Det er lov å svinge kun innenfor det avmerkede området.  
  • Alle skal følge reglene.

Det er selvfølgelig rom for tilpasning av regler etter behov og ønsker.

Det er viktig å tenke på barns evne til å ta imot informasjon og deres konsentrasjon. Øvelser for yngre barn (7-9) bør være korte og varierte. Her kan stasjonsvarianten være hensiktmessig.

Den eldre gruppen (10-12) trenger mer spesifikke og tekniske øvelser.
Undervisning av grep, oppstilling og sving skal være grupperelatert. Det viktigste er å gjøre elevene oppmerksomme på spillet. Hvert golfslag skal spilles mot et mål!

 

Bilder

Video: Når skal du selv rope Fore!

Sist oppdatert 02.11.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS