Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Lærekurs Beitostølen januar 2014

Her er de aktivitetene som ble gjennomført i orienteringsdelen og i fellesaktiviteten.

Husk at de aller fleste øvelsene kan gjøres enklere eller vanskeligere og tilpasses det nivået dere ønsker!

Dere kan selv opprette egen bruker og legge inn egne økter/gymtimer!

LYKKE TIL!

Øvelser

 1. Gymsalstafett
  Utstyr:

  Landskapet bygges opp av:

  • 3 benker
  • 2 matter
  • 2 rokkeringer
  • 12 kjegler
  • 9 postmarkeringer, feks o-skjermer som legges på posten

  Kart: 6 ulike løyper (A-F) som printes fra PDF filen (4 kart av hver løype)

  Hvis klyper brukes til kontroll: 44 røde og 28 gule løyper til 4 kart av hver løype

 2. Caps-stafett
  Utstyr:
  • Et kart til hvert lag med inntegnede poster.
  • En postmarkering til hvert lag, f. eks. caps, klype, nøkkelbånd e.l.
 3. Jungeljakt i gymsal
  Utstyr:

  Skriv ut kartene og bygg opp jungelen etter kartet.

  Til jungelen trengs:

  •  3 bord
  •  5 matter
  •  3 rokkeringer
  • 11 kjegler
  •  4 erteposer
  •  4 liten ball
  •  2 bøtter
  •  3 hoppetau
  •  1 medisinball

  I tillegg kommer utstyr til aktivitetene på noen av postene.

 4. Karttegnstafett med foto
  Utstyr:

  Skriv ut ferdig opplegg med forklaring, karttegn og foto av detaljer som tilsvarer karttegnene , se pdf nederst på siden.

 5. Karttegnstafett
  Utstyr:

  2-5 karttegnsett: Kort i stiv kartong (10x7 cm) med karttegn på den ene siden og tekst på den andre.

  Ferdig karttegnsett på 18 kort fås kjøpt på www.idrettsbutikken.no , se direkte HER Kortene er plastbelagte.  

  Se også forklaring i pdf nederst på siden.

Sist oppdatert 12.02.2014.

Gymsalstafett

Miljø:
Gymsal
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Landskapet bygges opp av:

 • 3 benker
 • 2 matter
 • 2 rokkeringer
 • 12 kjegler
 • 9 postmarkeringer, feks o-skjermer som legges på posten

Kart: 6 ulike løyper (A-F) som printes fra PDF filen (4 kart av hver løype)

Hvis klyper brukes til kontroll: 44 røde og 28 gule løyper til 4 kart av hver løype

Hensikt

Stafett som gir fart og moro. Utvikle kartforståelse og kartlesingsevne.

Beskrivelse

 1. Print kartene som ligger som vedlegg (løype A-F) – 4 kart av hver løype
 2.  Bygg landskapet som er på kartet
 3.  Plasser postene med postskjermer/postmarkeringer på riktig sted. Plasser så klypene eller annen kvittering på posten
 4.  Del deltagerne inn i lag (klypeoversikten gjelder 4 deltagere per løype)
           Anbefalt organisering er 4 lag med inntil 6 personer (da kan alle lag løpe alle løypene)
 5. Hvert lag starter med ulik løype og kartene ligger foran laget på gulvet og plukkes opp i start-/vekslingsøyeblikket.
 6. Gjennomføres aktiviteten som en stafett. Det er viktig at laget har det antall klyper som står i fasiten når de er ferdig med stafetten.

Husk: Ha noen ekstra klyper på postene i tilfelle neon deltagere er på feil post.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

 

Bevegelseshemmede sittende:

 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her
 • Dersom klyper eller annen kvittering benyttes må de plasseres slik at en deltager i rullestol når frem
 • Tilpass avstanden mellom utstyret slik at en deltager i rullestol kan komme seg frem mellom utstyret.

Hørselshemmede:

 • Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Svaksynt:

 • Bruk kvitteringsmarkeringer med klare farger, eks. postskjermer eller gule refleksvester
 • Kartene kan printes ut i større størrelse, slik at detaljene blir enklere å lese

Utviklingshemmede:

 • Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Tips

For å øke vanskegraden kan de løpe løypa på karthusk (at deltagerne på memorere de tre postene de skal ha og deretter løpe uten kart)

Caps-stafett

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Orientere, Kartlesing
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • Et kart til hvert lag med inntegnede poster.
 • En postmarkering til hvert lag, f. eks. caps, klype, nøkkelbånd e.l.

Hensikt

En morsom øvelse for å øve opp kartlesingsferdighet og ha kartkontakt.

Beskrivelse

Aktiviteten foregår på et avgrenset område. 8-12 poster  tegnes inn på kartet og markeres med postnummer, i tillegg til mål/start. Øk antall poster dersom det er mer enn 20 deltakere. Deltagerne deles inn i lag bestående av to stykk. Hvert lag får hver sin ting (eks. en caps, nøkkelbånd, klype e.l.). 

Hvert lag får oppgitt hvilket postnummer de starter med. Leken settes i gang med fellesstart hvor førstemann på hvert lag løper til hver sin førstepost, henger sin ting på posten. Så løper han/hun tilbake og avleverer kartet til sin makker. Makkeren løper ut til samme post og flytter lagets postmarkering (caps, klesklypa…) til neste post før han/hun returnerer til vekslingsfeltet. Slik fortsetter det hele løypa/alle postene gjennom. Man tar postene i nummerrekkefølge. Om det er 10 poster starter lag 8 med post 8 og fortsetter med post 9,10, 1,2, osv. til post 7. Tilslutt, når postmarkøren har vært hele veien rundt og er blitt brakt tilbake fra post 7, er laget ferdig med sin runde.

I utgangspunktet er ikke postplasseringene markert i terrenget, men for å gjøre øvelsen noe enklere for nybegynnere eller barn kan postene gjerne være markert med en postskjerm. På den måten vet deltakeren at lagets postmarkering er plassert på nøyaktig sted i terrenget.

Aktiviteten kan gjennomføres på et orienteringskart eller et kart over en fotballbane, se vedlegg.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Antall poster kan justeres, og også en egen løype med mindre stigning/ulendt terreng kan benyttes
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene. Eventuelt lag en egen løype der postene er plassert rullestolvennlig.
 • Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
 • Gjenstanden som skal benyttes som postmarkeringen må ha sterk farge

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Jungeljakt i gymsal

Miljø:
Gymsal
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Skriv ut kartene og bygg opp jungelen etter kartet.

Til jungelen trengs:

 •  3 bord
 •  5 matter
 •  3 rokkeringer
 • 11 kjegler
 •  4 erteposer
 •  4 liten ball
 •  2 bøtter
 •  3 hoppetau
 •  1 medisinball

I tillegg kommer utstyr til aktivitetene på noen av postene.

Hensikt

Morsomt opplegg for å kombinere flere former for aktivet. Her er det øvelser relatert til friidrett, golf og orientering som er brukt.

Beskrivelse

Tema er jungelen og hvordan man skal komme seg trykt frem i jungelen ved å gjøre oppgavene dyrene gir dem. Oppgavene finner deltagerne ved å følge kartene.

Beskrivelse av opplegget finnes i vedleggene

Tilpasning for funksjonshemmede

Se vedlegget: Jungeljakt, beskrivelse
Der står det beskrevet hvordan aktiviteten tilpasses funksjonshemmede  

Karttegnstafett med foto

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Skriv ut ferdig opplegg med forklaring, karttegn og foto av detaljer som tilsvarer karttegnene , se pdf nederst på siden.

Hensikt

Lære seg karttegn

Beskrivelse


Denne øvelsen kan gjøres på 2 forskjellige vis:

1) Stafett der flere lag konkurrerer mot hverandre.

Fotografer vanlige karttegn på skolegården, alternativt skogen. Skriv ut bildene på papirark i ca størrelsen 10x10 cm. På baksiden av bildene tegner du inn ulike karttegn. For eksempel liten kolle. Tenk på at det karttegn du tegner inn på baksiden av bildet ikke skal være det samme som bildet. Alle bildene må være representert gjennom et karttegn på baksiden av et annet bilde. Det er passe med ca 10-15 ulike kort. Gjør 3-4 identiske sett av kortene. Det er smart å laminere alle kort så de ikke går i stykker så fort!

Beskrivelse av stafetten:
Del in deltakerne i ulike lag. Det er passe med ca 2-6 personer på hvert lag. Hvert lag har ett eget sett med kort. Legg ut kortene med bildene opp ca 10-20 meter foran hvert av lagene. Se til at de ulike lagenes kort ikke ligger for nærme hverandre slik at de blandes.
Stafetten starter med at førstemann på hvert lag skal hente for eksempel bildet som viser en stein. Personen løper fram og henter dette kortet og gir det til neste mann i køen. Nestemann snur kortet og får der en ny oppgave, for eksempel å hente kortet for liten kolle. Kort som laget har brukt opp legges i målet. Stafetten er ferdig når laget har hentet alle bildene.
ps: Hvis noen i laget tar feil kort kommer dette å merkes i sluttet av stafetten da ikke de siste kortene stemmer overens.

2) Stasjonsoppgave der et lag eller en enkeltperson skal kombinere rett karttegn med rett foto.

Fotografer vanlige karttegn på skolegården, alternativt skogen, og skriv den ut på papir.
Tegn de karttegn som tilsvarer de bildene du har tatt på papirark. Laminer gjerne alle bildene + karttegnene så de ikke går i stykker.
Det er passe med ca 10 ulike bilder.

Beskrivelse av oppgaven:
Personen eller laget skal kombinere rett bilde med rett karttegn. Legg gjerne ut bildene og karttegnene ca 10- 20 meter fra hverandre slik at deltakerne må være fysisk aktive. Deltakerne starter med å se på et av bildene og løper deretter bort å henter rett karttegn. Dette karttegnet skal de legge oppe på rett bilde. Hvis det er et lag som gjennomfører oppgaven må laget hele tiden være samlet.

For å øke vanskelighetsgraden:
1) Tegn mer kort med karttegn enn det finnes bilder. Dette gjør at det er lettere å ta feil.

2) Sett inn en tidsbegrensning når de må være ferdige.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede sittende
Velg et flatt område med jevn underlag
Plasser karttegnkortene i en slik høyde at en som sitter i rullestol får tak i karttegnskortene

Bevegelseshemmede stående
Velg et område med jevnt underlag

Hørselshemmede
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)

Svaksynte
Karttegnkortene kan printes ut i større størrelse.

Utviklingshemmede
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (  ny info kommer)

Karttegnstafett

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

2-5 karttegnsett: Kort i stiv kartong (10x7 cm) med karttegn på den ene siden og tekst på den andre.

Ferdig karttegnsett på 18 kort fås kjøpt på www.idrettsbutikken.no , se direkte HER Kortene er plastbelagte.  

Se også forklaring i pdf nederst på siden.

Hensikt

Lære karttegn samtidig som man får trent motoriske ferdigheter - fart og spenning

Beskrivelse

To eller flere lag ( maks 4-5 pr. lag) konkurrerer mot hverandre i både kunnskap om karttegn og å ta seg fort frem.
Lagene står etter hverandre i hver sin rekke i den ene enden av gymsalen/rommet/uteområdet/skogområdet. I den andre enden av området ( f.eks. 50-100 m avstand) ligger karttegnkortene med karttegn-siden opp.


Stafetten starter med at førstemann på hvert lag får beskjed om å løpe frem til sin bunke med et kort og finne enten et vilkårlig kort eller et bestemt kort etter beskjed, tar med kortet og løper tilbake til laget sitt. Nestemann snur kortet og leser med ord hvilke karttegn han skal finne, løper til bunken sin og finner riktig karttegn og løper tilbake osv. Viktig at man ikke blander de brukte og nye kortene. Når alle kortene har byttet bunke har laget tatt riktig karttegn.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede sittende

Velg et flatt område med jevn underlag
Plasser karttegnkortene i en slik høyde at en som sitter i rullestol får tak i karttegnskortene

Bevegelseshemmede stående
Velg et område med jevnt underlag

Hørselshemmede
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( kommer)

Svaksynte
Karttegnkortene kan printes ut i større størrelse.

Utviklingshemmede
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (info kommer)

Utviklet av:
Eliksir AS