Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Lærerkurs Haugesund 2013

Her er de aktivitetene som pr idag ligger i banken og som vi ga en smakebit av på kurset.

Husk at de aller fleste øvelsene kan gjøres enklere eller vanskeligere og tilpasses det nivået dere ønsker!

Dere kan selv opprette egen bruker og legge inn egne økter/gymtimer!

LYKKE TIL!

Øvelser

 1. Mønsteret
  Utstyr:

   
  Til ett oppsett:
  16 kjegler + 16 kinahatter i 4 ulike farger + kart med mønster
  (tegn inn ditt eget mønster på den blanke malen eller bruk de ferdige)

 2. Fire på rad
  Utstyr:
  • 16 kjegler
  • 4 kinahatter til hver deltager (samme farge per person/lag)
 3. Belgisk-O
  Utstyr:
  • Spesialkart med løyper i ulik vanskegrad (se vedlegg)
  • 13 kjegler eller vaskebøtter.
  • Uten elektronisk stempling (EKT): Nummerlapp kan brukes til hver kjegle/bøtte + kontrollkort hvor koden/nummeret noteres.
  • Med elektronisk stempling (EKT): Stemplingsenhet som festes til kjeglene/bøttene, EKT brikker og Minitime recorder.
 4. Tegne kart
  Utstyr:

  Papir + penn (ev fargepenn for ulike farger på kartet).

 5. Karttegnstafett med foto
  Utstyr:

  Skriv ut ferdig opplegg med forklaring, karttegn og foto av detaljer som tilsvarer karttegnene , se pdf nederst på siden.

 6. O-sisten (Fangeleken)
  Utstyr:

  14 markører Kart- et til hvert par, bortsett fra fangeparet 2 sett bokstavkoder m/fasit 14 fargestifter m/fasit

 7. Kjegle-orientering
  Utstyr:

  9-16 kjegler eller annen markering pr lag, kart med forsjellige løyper

  Beskrivelse og ferdige kart kan lastes ned i pdf, se neders på siden.

 8. Linje-orientering
  Utstyr:

  Kart, postmarkering (postskjerm)

 9. Stjerne-orientering
  Utstyr:

  Kart i stor målestokk (1:2000-1:5000), postmarkering (postskjermer med nummerkode), evt. kvitteringsanordning på postene.

 10. Karttegnstafett
  Utstyr:

  2-5 karttegnsett: Kort i stiv kartong (10x7 cm) med karttegn på den ene siden og tekst på den andre.

  Ferdig karttegnsett på 18 kort fås kjøpt på www.idrettsbutikken.no , se direkte HER Kortene er plastbelagte.  

  Se også forklaring i pdf nederst på siden.

 11. Fargeleken
  Utstyr:
  • 6 ark med kartets 6 farger
  • Foto av ulike karttegn

Sist oppdatert 17.10.2013.

Mønsteret

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Orientere
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 
Til ett oppsett:
16 kjegler + 16 kinahatter i 4 ulike farger + kart med mønster
(tegn inn ditt eget mønster på den blanke malen eller bruk de ferdige)

Hensikt

Lære å orientere seg i omgivelsene på en morsom måte.

Beskrivelse

 
Denne leken kan gjennomføres individuelt eller med lag. Leken går ut på at deltakerne skal plassere ut kinahattene i det mønsteret som vises på "kartet". Det er kun lov å ta med seg en kinahatt hver gang og maks en person får oppholde seg på banen av gangen. Deltakerne må løpe tilbake til startstreken for å hente flere kinahatter.
 
Hvis leken kjøres som stafett må man ha et oppsett per lag.

Last ned beskrivelse av øvelsen og kartmal + ferdige kart nederst på siden.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Velg et område med jevnt underlag
 
Bevegelseshemmede sittende:
Velg et flatt område med jevnt underlag
Tilpass avstanden mellom kjeglene slik at en rullestol kan komme seg i mellom
Plasser kjeglene i slik høyde at en i rullestol får tak i dem; eks plasser kjegler oppå bøtter
 
Svaksynte:
Bruk klare farger på hattene, slik at det er tydelig hvor hattene blir plassert
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( Ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om ( ny info kommer)

Fire på rad

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Orientere
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • 16 kjegler
 • 4 kinahatter til hver deltager (samme farge per person/lag)

Hensikt

Lære å orientere seg i omgivelsene

Beskrivelse

De 16 kjeglene settes opp i 4x4 format (se vedlegg for skisse)

Dette er ”Bondesjakk” i storformat. Man kan velge å kjøre leken individuelt eller i lag med fellesstart. Leken går ut på at deltakerne skal forsøke å få fire på rad i en rekke eller diagonalt. Hvert lag/individ har fire kinahatter som skal legges på kjeglene en og en. Når en har lagt ut alle de fire kinahattene kan man flytte på sine egne. Deltakerne må løpe til startlinjen etter hvert trekk!

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Velg et område med jevnt underlag

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevn underlag
 • Tilpass avstanden mellom kjeglene slik at en rullestol kan komme seg i mellom
 • Plasser kjeglene i slik høyde at en i rullestol får tak i dem; eks plasser kjegler oppå bøtter

Svaksynte:

 • Bruk klare farger på hattene, slik at det er tydelig hvor hattene blir plassert

Utviklingshemmede:

 • Kan spille 3 på rad
 • Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Belgisk-O

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Retning, Orientere
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

 • Spesialkart med løyper i ulik vanskegrad (se vedlegg)
 • 13 kjegler eller vaskebøtter.
 • Uten elektronisk stempling (EKT): Nummerlapp kan brukes til hver kjegle/bøtte + kontrollkort hvor koden/nummeret noteres.
 • Med elektronisk stempling (EKT): Stemplingsenhet som festes til kjeglene/bøttene, EKT brikker og Minitime recorder.

Hensikt

Lære å orientere kartet.

Beskrivelse

Følg ei spesialløype fra start til mål (se vedlegg for løypemaler). Meningen er hele tiden å orientere kartet slik at nordpilen på hvert strekk peker mot terrengets nord i aktiviteten. (Terrengets nord er den veien nesa di peker når du står på start og sikter mot den bøtta som er lengst fra deg).

Se demonstrasjon for organisering av øvelsen i videofilm. Kart i ulike vanskegrader kan printes ut fra vedlegget

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Velg et område med jevnt underlag
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Tilpass avstanden mellom bøttene/kjeglene slik at rullestol kommer frem
 • Plasser stemplingsenhetene slik at en person i rullestol når frem til dem
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese.
 • Ha klare farger på bøtter/kjegler.
 • Ha et tydelig «nordpunkt» med en sterk farte, slik at det blir enklere å orientere kartet mot «nord».

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

 

Tegne kart

Miljø:
Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Papir + penn (ev fargepenn for ulike farger på kartet).

Hensikt

Lære seg å forstå kart og hvordan detaljer i terrenget er plassert i forhold til hverandre.

Beskrivelse

 
Deltakerne skal tegne et kart over et bestemt område. Dette kan være i gymsalen , skolegården eller ute i naturen.
Velg et tydelig avgrenset område ute som ikke er for stort.
 
La deltakerne tegne kartet på sin måte. Noen tegner fra skrå, andre tegner fra fugleperspektiv. Noen blander litt av hvert.
Etter at kartet er tenget, la deltakerne fortelle hva de har tegnet. Snakk om hva et kart er , ulike typer kart og karttegn. 
 
For å øke vanskelighetsgraden:
1) Velg et mer detaljert område
 
2) Deltakerne skal tegne orienterings-kartet med de rette fargene og de riktige karttegnene etter normen for orienteirngskart.
 
3) Deltakerne skal tegne i rett målestokk, der avstand og størrelse stemmer på kartet. 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen.
Om deltageren mangler begge armene kan deltageren forklare en annen hvordan han/hun skal tegne kartet 
 
Bevegelseshemmede sittende:
Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene. Se info om kartstativ www.svingheimaktiv.no
Velg et flatt område med jevnt underlag
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan gå rundt å kjenne på detaljene, og se nærmere hva som er der, slik at de kan lage sitt eget kart ut i fra det
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om (ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (ny info kommer)

Karttegnstafett med foto

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Skriv ut ferdig opplegg med forklaring, karttegn og foto av detaljer som tilsvarer karttegnene , se pdf nederst på siden.

Hensikt

Lære seg karttegn

Beskrivelse


Denne øvelsen kan gjøres på 2 forskjellige vis:

1) Stafett der flere lag konkurrerer mot hverandre.

Fotografer vanlige karttegn på skolegården, alternativt skogen. Skriv ut bildene på papirark i ca størrelsen 10x10 cm. På baksiden av bildene tegner du inn ulike karttegn. For eksempel liten kolle. Tenk på at det karttegn du tegner inn på baksiden av bildet ikke skal være det samme som bildet. Alle bildene må være representert gjennom et karttegn på baksiden av et annet bilde. Det er passe med ca 10-15 ulike kort. Gjør 3-4 identiske sett av kortene. Det er smart å laminere alle kort så de ikke går i stykker så fort!

Beskrivelse av stafetten:
Del in deltakerne i ulike lag. Det er passe med ca 2-6 personer på hvert lag. Hvert lag har ett eget sett med kort. Legg ut kortene med bildene opp ca 10-20 meter foran hvert av lagene. Se til at de ulike lagenes kort ikke ligger for nærme hverandre slik at de blandes.
Stafetten starter med at førstemann på hvert lag skal hente for eksempel bildet som viser en stein. Personen løper fram og henter dette kortet og gir det til neste mann i køen. Nestemann snur kortet og får der en ny oppgave, for eksempel å hente kortet for liten kolle. Kort som laget har brukt opp legges i målet. Stafetten er ferdig når laget har hentet alle bildene.
ps: Hvis noen i laget tar feil kort kommer dette å merkes i sluttet av stafetten da ikke de siste kortene stemmer overens.

2) Stasjonsoppgave der et lag eller en enkeltperson skal kombinere rett karttegn med rett foto.

Fotografer vanlige karttegn på skolegården, alternativt skogen, og skriv den ut på papir.
Tegn de karttegn som tilsvarer de bildene du har tatt på papirark. Laminer gjerne alle bildene + karttegnene så de ikke går i stykker.
Det er passe med ca 10 ulike bilder.

Beskrivelse av oppgaven:
Personen eller laget skal kombinere rett bilde med rett karttegn. Legg gjerne ut bildene og karttegnene ca 10- 20 meter fra hverandre slik at deltakerne må være fysisk aktive. Deltakerne starter med å se på et av bildene og løper deretter bort å henter rett karttegn. Dette karttegnet skal de legge oppe på rett bilde. Hvis det er et lag som gjennomfører oppgaven må laget hele tiden være samlet.

For å øke vanskelighetsgraden:
1) Tegn mer kort med karttegn enn det finnes bilder. Dette gjør at det er lettere å ta feil.

2) Sett inn en tidsbegrensning når de må være ferdige.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede sittende
Velg et flatt område med jevn underlag
Plasser karttegnkortene i en slik høyde at en som sitter i rullestol får tak i karttegnskortene

Bevegelseshemmede stående
Velg et område med jevnt underlag

Hørselshemmede
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)

Svaksynte
Karttegnkortene kan printes ut i større størrelse.

Utviklingshemmede
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (  ny info kommer)

O-sisten (Fangeleken)

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

14 markører Kart- et til hvert par, bortsett fra fangeparet 2 sett bokstavkoder m/fasit 14 fargestifter m/fasit

Hensikt

Øver konsentrasjon, samarbeid, bruk av enkel kartskisse Morsom måte for kortintervall

Beskrivelse

 
Forberedelser:
 
Strek opp eller marker med bånd aktivitetsområdet som vist på illustrasjonen.
Sett ut markører slik skissen viser.
Legg bokstavene eller fargestiftene under/ved/på markørene slik at det stemmer med fasiten.
 
Deltakerne skal løpe fra post til post i stigende nummer-rekkefølge og kan starte på det nr de ønsker.
To deltagere går sammen om et kart og de må holde sammen hele tiden. ( f.eks. feste et bånd i håndleddet, holde hånda). For at de skal komme til neste post må de krysse midtfeltet eller fangefeltet. Her står et par som skal prøve å ta de som løper forbi. Disse må også hele tiden holde sammen. Hvis et par blir tatt, må de levere fra seg kartet til paret som står i fangefeltet. De som nå får kartet fortsetter der de andre slapp. På den måten vil de som har'n bli skiftet ut hele tiden. Det er om å gjøre å ta alle postene på kortest mulig tid.
 
For å kontrollere at deltakerne har løpt til riktig post, kan det være en fargestift under/ved/på hver markør som de skal fargelegge sirkelen med, eller det kan være en bokstav de skriver i/ved sirkelen. Kan lage ord som de skal finne ut av etter løpet.
 
For de eldre er det en morsom måte å løpe kortintervall på.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Hvor båndet festes kan tilpasses slik at bevegelsesmønsteret blir likt for alle deltagerne
Fangeområdet kan gjøres mindre slik at det er enklere å fange et annet par
 
Bevegelseshemmede sittende:
Tilpass avstanden mellom kjeglene slik at en rullestol kan komme seg i mellom
Velg et flatt område med jevnt underlag
Plasser kjeglene i slik høyde at en i rullestol får tak i dem; eks plasser kjegler oppå bøtter
Fangeområdet kan gjøres mindre slik at det er enklere å fange et annet par
 
Svaksynte:
Forstørr målestokken på kartutsnittet slik at det blir enklere å lese
De som er fangere har alltid på seg en gul vest, slik at det er tydelig hvem som er fangere til en hver tid
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om (ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
De som er fangere har alltid på seg en gul vest, slik at det er tydelig hvem som er fangere til en hver tid
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (ny info kommer)

Kjegle-orientering

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

9-16 kjegler eller annen markering pr lag, kart med forsjellige løyper

Beskrivelse og ferdige kart kan lastes ned i pdf, se neders på siden.

Hensikt

Forstå og bruke enkle kart. Retningsforandringer.

Beskrivelse

Denne øvelsen kan gjennomføres på 3 ulike måter:

1) Vanlig stafett der flere lag konkurrerer mot hverandre.

2) Poengstasjon der alle i laget skal løpe en løype og lagets totale tid slås sammen og regnes om til poeng.

3) Enmannsøvelse evt parøvelse (uten tidtaking) der personen skal gå/ løpe i gjennom løypa.

Beskrivelse:
Sett opp antall kjegler som malkartet viser ( 3x3 , 4x3 eller 4x4)  (bruk helst store kjegler) . Minst 1 meter mellom var kjegle. Marker start minst 3-4 meter foran kjeglene. Kjeglene er poster.
Bruk de ferdige løypene eller tegn inn inn kjeglenes posisjon + start på et blankt ark. Tegn deretter inn ulike løyper, hver med 2-5 poster som nummereres. Ett kart per løype!

Øvelsen går ut på å ta postene i riktig rekkefølge.Man tar posten gjennom å legge hånden på toppen av rett kjegle. Kan kontrolleres ved at hver post har en kodebokstav/-farge el.l. som noteres eller at de tar med seg noe fra hver post.  Elektronisk stempling kan også brukes.

For å øke vansklighetsgraden:
1) Tegn inn fler poster på løypene
2) Sett ut flere kjegler
3) Ta tid

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Velg et område med jevnt underlag
Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om kartstativ på www.svingheimaktiv.no
 
Bevegelseshemmede sittende:
Tilpass avstanden mellom kjeglene slik at en rullestol kan komme seg i mellom
Plasser kjeglene i slik høyde at en i rullestol får tak i dem; eks plasser kjegler oppå bøtter
 
Svaksynte:
Bruk kjegler i klare farger
Den svaksynte får et kart som er forstørret opp
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om ( ny info kommer)

Linje-orientering

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart, postmarkering (postskjerm)

Hensikt

Øve på kartforståelse og kartlesing

Beskrivelse

 
Løypetraseen er tegnet inn som en rød sammenhengende linje på kartet. Instruktøren har på forhånd satt ut poster langs den røde linja. Deltagerne skal "følge linjen" og tegne inn på kartet (eller huske) der postene er plassert.
 
Forklaring til kartbildet:
Linjeorientering i skolegården. De fiolette rutene er der det henger poster, disse er ikke tegnet på kartet elevene får.
Utdrag av kartet "Ullerål skole" utgitt av LF Hønefoss orientering, 2002. Synfaring Håkon Hultgreen.
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
En av linjene som lages tilpasses slik at en person i rullestol kan komme seg frem alene
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Tips

For å øke vanskegraden kan instruktøren henge ut "blindposter", poster som ikke ligger på linja. Deltagerne skal kun tegne på de postene som ligger på streken.

Stjerne-orientering

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart i stor målestokk (1:2000-1:5000), postmarkering (postskjermer med nummerkode), evt. kvitteringsanordning på postene.

Hensikt

Lære å lese kart og orientere seg fram til riktig post. I stjerne-o skal deltagerne finne en og en post om gangen fra et felles utgangspunkt.

Beskrivelse

 
15-20 Poster henges ut på tydelige detaljer rundt  et felles startområde (stjerneform) Avstand fra startpunkt til hver post kan variere fra ca. 50-150 meter). For hver post tegnes det inn på et eller flere kart markert med starttrekant, postsirkel, postnummer og strek mellom.
 
Deltagerne får et kart hver og skal finne den posten kartet viser og løpe tilbake til startpunktet. På start bytter deltagerne kart og finner neste post osv.
Spesielt hvis orienteringen foregår i skogområde er det lurt at det finnes en tydelig oppfangende detalj bak posten, f.eks. en vei, stor sti eller bekk.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om kartstativ www.svingheimaktiv.no
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene
Postskjerm og eventuelt stemplingsenhet plasseres slik at en i rullestol når frem
Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
Et kartstativ kan festes på magen, der kartet kan plasseres. Dette frigir armene.
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (ny info kommer)

Tips

For å øke vanskegraden kan det istedenfor en og en post legges opp til korte runder på 2-3 poster (sløyfer).

Karttegnstafett

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn, Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

2-5 karttegnsett: Kort i stiv kartong (10x7 cm) med karttegn på den ene siden og tekst på den andre.

Ferdig karttegnsett på 18 kort fås kjøpt på www.idrettsbutikken.no , se direkte HER Kortene er plastbelagte.  

Se også forklaring i pdf nederst på siden.

Hensikt

Lære karttegn samtidig som man får trent motoriske ferdigheter - fart og spenning

Beskrivelse

To eller flere lag ( maks 4-5 pr. lag) konkurrerer mot hverandre i både kunnskap om karttegn og å ta seg fort frem.
Lagene står etter hverandre i hver sin rekke i den ene enden av gymsalen/rommet/uteområdet/skogområdet. I den andre enden av området ( f.eks. 50-100 m avstand) ligger karttegnkortene med karttegn-siden opp.


Stafetten starter med at førstemann på hvert lag får beskjed om å løpe frem til sin bunke med et kort og finne enten et vilkårlig kort eller et bestemt kort etter beskjed, tar med kortet og løper tilbake til laget sitt. Nestemann snur kortet og leser med ord hvilke karttegn han skal finne, løper til bunken sin og finner riktig karttegn og løper tilbake osv. Viktig at man ikke blander de brukte og nye kortene. Når alle kortene har byttet bunke har laget tatt riktig karttegn.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede sittende

Velg et flatt område med jevn underlag
Plasser karttegnkortene i en slik høyde at en som sitter i rullestol får tak i karttegnskortene

Bevegelseshemmede stående
Velg et område med jevnt underlag

Hørselshemmede
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( kommer)

Svaksynte
Karttegnkortene kan printes ut i større størrelse.

Utviklingshemmede
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (info kommer)

Fargeleken

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • 6 ark med kartets 6 farger
 • Foto av ulike karttegn

Hensikt

Lære seg fargene på et orienteringskart

Beskrivelse

Skriv ut den ferdige beskrivelsen i PDF. Den inneholder 6 ark med kartets 6 ulike farger og foto av ulike karttegn. Gå igjennom hvilken farge de ulike karttegne beskriver:

 • Gult er kult (åpent område)
 • Grønt er ikke sjønt (tett skog)
 • Blått er vått (vann)
 • Svart er hardt (harde og menneskapte detaljer)
 • Hvitt er vanlig skog
 • Brunt er høydekurver og asfalt

Legg de 6 fargede arkene i en stor ring på en åpen plass. Vis opp et foto av et karttegn (for eks. bekk). Deltagerne skal gå til den fargen som syboliserer bekk (i dette tilfelle blå). Dette fjøres med alle fotoene.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Velg et område med jevnt underlag

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevn underlag

Svaksynte/blinde:

 • Den svaksynte får et ark der retningen til hvor de ulike fargene er plassert er tegnet inn
 • Den blinde har en hjelper som løper sammen ved at de holder et tau i mellom seg. Den blinde forteller hvilken farge hun/han vil løpe til.

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Utviklet av:
Eliksir AS