Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Treningsøkt B barmark 8-12 år

Treningsøkt på barmark for 8-12 år.

10 minutt innledning / oppvarming: Klypesisten i terrenget.
35 minutter hoveddel A+B: O-bingo og Capsstafett
15 minutt avslutning : Myrfotball eller myr-rugby

Om mulig legg økta til område som gir variasjon i underlaget.
Økta gir terrengtilvenning og kartforståelse. Fysisk gir den god variasjon i bevegelser, utholdenhet, styrke og en morsom avslutning i myra.

Se videosnutter og last ned pdf ved å klikke deg inn på den enkelte øvelsen i aktivitetsbanken

Øvelser

 1. Caps-stafett
  Utstyr:
  • Et kart til hvert lag med inntegnede poster.
  • En postmarkering til hvert lag, f. eks. caps, klype, nøkkelbånd e.l.
 2. Bingo-O
  Utstyr:
  • Bingolapper/bonger
  • Penn, stifteklemme ol. for å merke av på bingolappen
  • Postmarkering med kode

  Ved bruk av kart: Ett kart pr deltaker med inntegnet poster (ikke med kode) 

 3. Klesklypesisten
  Utstyr:

  klesklyper markører

 4. Myrfotball
  Utstyr:

  Fotball Vester

Sist oppdatert 18.04.2016.

Caps-stafett

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Orientere, Kartlesing
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • Et kart til hvert lag med inntegnede poster.
 • En postmarkering til hvert lag, f. eks. caps, klype, nøkkelbånd e.l.

Hensikt

En morsom øvelse for å øve opp kartlesingsferdighet og ha kartkontakt.

Beskrivelse

Aktiviteten foregår på et avgrenset område. 8-12 poster  tegnes inn på kartet og markeres med postnummer, i tillegg til mål/start. Øk antall poster dersom det er mer enn 20 deltakere. Deltagerne deles inn i lag bestående av to stykk. Hvert lag får hver sin ting (eks. en caps, nøkkelbånd, klype e.l.). 

Hvert lag får oppgitt hvilket postnummer de starter med. Leken settes i gang med fellesstart hvor førstemann på hvert lag løper til hver sin førstepost, henger sin ting på posten. Så løper han/hun tilbake og avleverer kartet til sin makker. Makkeren løper ut til samme post og flytter lagets postmarkering (caps, klesklypa…) til neste post før han/hun returnerer til vekslingsfeltet. Slik fortsetter det hele løypa/alle postene gjennom. Man tar postene i nummerrekkefølge. Om det er 10 poster starter lag 8 med post 8 og fortsetter med post 9,10, 1,2, osv. til post 7. Tilslutt, når postmarkøren har vært hele veien rundt og er blitt brakt tilbake fra post 7, er laget ferdig med sin runde.

I utgangspunktet er ikke postplasseringene markert i terrenget, men for å gjøre øvelsen noe enklere for nybegynnere eller barn kan postene gjerne være markert med en postskjerm. På den måten vet deltakeren at lagets postmarkering er plassert på nøyaktig sted i terrenget.

Aktiviteten kan gjennomføres på et orienteringskart eller et kart over en fotballbane, se vedlegg.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Antall poster kan justeres, og også en egen løype med mindre stigning/ulendt terreng kan benyttes
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene. Eventuelt lag en egen løype der postene er plassert rullestolvennlig.
 • Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
 • Gjenstanden som skal benyttes som postmarkeringen må ha sterk farge

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Bingo-O

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

 • Bingolapper/bonger
 • Penn, stifteklemme ol. for å merke av på bingolappen
 • Postmarkering med kode

Ved bruk av kart: Ett kart pr deltaker med inntegnet poster (ikke med kode) 

Hensikt

Mål: Å introdusere orienteringsaktiviteter på en morsom måte. En enkel form for orientering i avgrenset område. Variant 1: Enkleste variant handler om å orientere seg i rommet/omgivelsene. Variant 2: Ved bruk av kart handler det om å orientere kartet, kartforståelse og kartlesing.

Beskrivelse

Postmarkeringene med nummer/kode eller figur ( eks. pokemon) settes ut i et avgrenset område. Nummer/kodene eller figurene finnes igjen på bingolappen deltagerne får utdelt. Det er to varianter på hvordan aktiviteten kan gjennomføres:

Variant 1 (uten kart): Deltakerne får utlevert en bingolapp/bong. De skal finne postene i valgfri rekkefølge, stempler/krysser av på bingolappen til ”brettet” er fullt og man får BINGO. Kan organiseres med en fellesstart, førstemann til en full rekke, to fulle rekker osv opp til fullt brett.

Variant 2 (med kart): Deltakerne får utlevert både kart og bingolapp. Nå gjelder det å orientere seg fram til postene og finne de riktige  postene til bingolappen. Stemple/krysse av på bingolappen. Her gjelder det også å huske hvilke poster man har oppsøkt underveis. Kan organiseres som fellesstart, parløping, fylle opp en rekke, to rekker, tre rekker, fult brett.

Legg f.eks  ut ekstraposter ( blindposter) som deltagerne ikke har på bingolappen. Disse postene kan ha andre nummer/kode eller figurer.

Se beskrivelse i egen pdf

Flere varianter av bingo-bonger til å printe ut:  

- Bingo-bong 4x4 med tallkode. Se siste side i beskrivelsen i pdf
- Bingo-pong 3x3 med tallkode
- Bingo-o pokemon. Bong med pokemonfigurer og tilhørende pokemon figurer til å henge på postene.

Aktiviteten kan også gjennomføres på et kart over en fotballbane, se vedlegg.

 

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene
 • Plasser stemplingsenhetene slik at en person i rullestol når frem til dem
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
 • Ha klare farger på postmarkeringene, eventuelt gul refleksvest
 • Nummer/kode eller figurer på være så tydelige og store at de lett kan skilles fra hverandre

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Klesklypesisten

Grener:
Langrenn
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Balanse, Oppvarming, Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

klesklyper markører

Hensikt

Oppvarming: allsidig og artig startaktivitet

Beskrivelse

Nappe haler:
- fest en klesklype på yttersiden av leggen
- prøv å stjele flest mulig på 2 minutter
- haler (klesklyper) man klarer å stjele skal festes synlig på leggene etter hvert som man får tak i dem
- kun lov å stjele en klype om gangen

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
De med best syn vil kunne klare øvelsen.
Viktig med kontrastfarger på klesklypene.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet sittende:
Utøver må bruke staver, men klesklypene kan festes på beinet.

Bevegelseshemmet stående:
Utøver med større nedsatt funksjon i beina/arm eller  halvsidig/ensidig lammelser, kan ha utfordringer i forhold til raske bevegelser.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

avgrens område med markører

Myrfotball

Miljø:
Skog, terreng
Nøkkelord:
Terrengtilvenning, Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Fotball Vester

Hensikt

Bli trygg i skogen Moro

Beskrivelse

Finn en åpen og fin myr i skogen. Del deltakerne inn i to jevne lag. Marker et mål i hver ende av myren, mellom to trær eller lignende. Spill med samme regler som vanlig fotball. Dette er en morsom øvelse for å bli bedre kjent med skogen.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Generell tilrettelegging for funksjonshemmede kan du lese om ( ny info kommer)
 
Svaksynte:
Ha en ball i en tydelig farge, eller bruk ball med lyd
Tydelig farge på vestene som skal skille lagene
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om (ny info kommer)

Utviklet av:
Eliksir AS