Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Caps-fange lek

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart med stor målestokk: 1:2000 - 1:5000. Området ikke særlig større enn 300x300 m, 8-16 postskjermer, 8-16 stifteklemmer med nummer skrevet på, 1 klippekort pr person, 2-4 capser (signalfarget?) til fangerne, 1 kart med inntegnet poster per deltager

Hensikt

Skape kartforståelse under stress. Fart og spenning

Beskrivelse

 
Leken er en fangelek hvor deltakerne løper enkeltvis. To- fire deltagere utnevnes til «fangere» og blir utstyrt med capser. De som er «fangere» kan ikke komme nærmere postene enn 10 meter. De øvrige skal finne postene i vilkårlig rekkefølge. Når deltagerne løper i mellom postene kan de fanges. Dersom man blir fanget bytter «fanger» og deltager rolle, ved at den som ble fanget får capsen og fungerer som ny «fanger», mens den som var «fanger» overtar kartet til deltageren. 
 
Deltagerne er frie ved postene i 30 sekunder. Det er om å gjøre å få fylt ut klippekortet sitt med alle postene så fort som mulig.
 
 

Tips

De litt mer erfarne kan få i oppgave å sette ut en post først. Aktiviteten kan organiseres som fellesstart, der fangerne starter 1-2 min bak løperne. Man kan også organisere det slik at det ikke er mulig å bli fri når man har blitt fanget, slik at det stadig blir flere fangere med i spillet.

Last ned vedlegg

Bilder

Sist oppdatert 14.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS