Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Kjegle-orientering

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

9-16 kjegler eller annen markering pr lag, kart med forsjellige løyper

Beskrivelse og ferdige kart kan lastes ned i pdf, se neders på siden.

Hensikt

Forstå og bruke enkle kart. Retningsforandringer.

Beskrivelse

Denne øvelsen kan gjennomføres på 3 ulike måter:

1) Vanlig stafett der flere lag konkurrerer mot hverandre.

2) Poengstasjon der alle i laget skal løpe en løype og lagets totale tid slås sammen og regnes om til poeng.

3) Enmannsøvelse evt parøvelse (uten tidtaking) der personen skal gå/ løpe i gjennom løypa.

Beskrivelse:
Sett opp antall kjegler som malkartet viser ( 3x3 , 4x3 eller 4x4)  (bruk helst store kjegler) . Minst 1 meter mellom var kjegle. Marker start minst 3-4 meter foran kjeglene. Kjeglene er poster.
Bruk de ferdige løypene eller tegn inn inn kjeglenes posisjon + start på et blankt ark. Tegn deretter inn ulike løyper, hver med 2-5 poster som nummereres. Ett kart per løype!

Øvelsen går ut på å ta postene i riktig rekkefølge.Man tar posten gjennom å legge hånden på toppen av rett kjegle. Kan kontrolleres ved at hver post har en kodebokstav/-farge el.l. som noteres eller at de tar med seg noe fra hver post.  Elektronisk stempling kan også brukes.

For å øke vansklighetsgraden:
1) Tegn inn fler poster på løypene
2) Sett ut flere kjegler
3) Ta tid

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Velg et område med jevnt underlag
Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om kartstativ på www.svingheimaktiv.no
 
Bevegelseshemmede sittende:
Tilpass avstanden mellom kjeglene slik at en rullestol kan komme seg i mellom
Plasser kjeglene i slik høyde at en i rullestol får tak i dem; eks plasser kjegler oppå bøtter
 
Svaksynte:
Bruk kjegler i klare farger
Den svaksynte får et kart som er forstørret opp
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om ( ny info kommer)
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om ( ny info kommer)

Last ned vedlegg

Bilder

Sist oppdatert 21.01.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS