Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Caps-stafett

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Orientere, Kartlesing
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 
Kart med inntegnete poster. Et kart til hvert lag.
En postmarkering til hvert lag, f. eks. caps, klype, nøkkelbånd e.l. 

Beskrivelse

Aktiviteten foregår på et avgrenset område. Benytt et skolekart eller et nærkart. 8-12 poster tegnes inn på kartet (gjerne i en sirkel rundt start/mål), disse markeres med postnummer. Mål/start markeres. Deltagerne deles inn i lag bestående av to stykk. Hvert lag får hver sin ting (eks. en caps, nøkkelbånd, klype e.l.). 

Hvert par får oppgitt hvilket postnummer de starter med. Leken settes i gang med fellesstart hvor førstemann på hvert lag løper til hver sin førstepost, henger sin ting på posten. Så løper han/hun tilbake og avleverer kartet til sin makker. Makkeren løper ut til samme post og flytter lagets postmarkering (caps, klesklypa…) til neste post før han/hun returnerer til vekslingsfeltet. Slik fortsetter det hele løypa/alle postene gjennom. Man tar postene i nummerrekkefølge. Om det er 10 poster starter lag 8 med post 8 og fortsetter med post 9,10, 1,2, osv. til post 7. Tilslutt når postmarkøren har vært hele veien rundt og er blitt brakt tilbake fra post 7, er laget ferdig med sin runde.

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 25.10.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS