Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Historisk-O på gammelt kart

Miljø:
Skog, terreng
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Viderekommen
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Ungdom

Utstyr

Et gammelt kart, helst over 30 år

Hensikt

Forenkling av kart

Beskrivelse

Finne et gammelt kart over området, helst over 30 år

Lag ei løype på kartet, gjerne med postdetaljer som ikke finnes lenger, og gjerne på gamle historiske plasser.

Aktiviteten kan gjennomføres som enkeltstart, fellesstart eller som parløp. Siden kartet er gammelt så vil det være mye endringer, så deltagerne blir tvunget til å bruke grovorientering som eks. kurver, veier eller bekker.

Tips:

 • Kle seg ut etter hvilket årstall kartet var laget
 • Bruk gjerne de samme postdetaljene som et løp som har gått i området tidligere
 • Bruk gamle stifteklemmer på postene

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene
 • Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Hørselshemmede:

 • Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Synshemmede:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
 • Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 • Brukes stemplingskort så må nummer/figurer være så store at de kan skilles fra hverandre

Utviklingshemmede:

 • Legg vekt på å kle seg ut
 • Løypa kan være merket med merkebånd
 • Kan være bilde av detaljene postene henger på
 • Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

 

Sist oppdatert 16.10.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS