Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Historisk-O 1

Miljø:
Skog, terreng
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Viderekommen
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Ungdom

Utstyr

Et gammelt kart

Hensikt

Forenkling av kart

Beskrivelse

Historisk-O 1 ( løpe på gammelt kart)

Finn fram et eldgammelt kart over området, helst minst 30 år gammelt. Legg en vanlig løype, gjerne med poster på detaljer som ikke finnes lenger. Enkeltstart eller fellesstart. Parløp kan også  være en god variant. Deltakerne må konsentrere seg om de grunnleggende elementene i terrenget, som kurvebilde, elver og store veier. Resten kan man i liten grad stole på. Misvisning kan gi et eget moment. Legg gjerne også løypen innom rester fra eldre tider, som gamle skiløyper, gamle hustufter og lignende.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses en av løypene
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en person i rullestol kan komme frem til postene alene, i en av løypene
Postskjerm og eventuelt stemplingsenhet plasseres slik at en i rullestol når frem
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Legg vekt på utkledningen.
Løypa er merket med merkebånd, eventuelt bilder av detaljer som kan ses fra forrige post
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Tips

Deltagerne kan kle seg ut Bruk gamle stifteklemmer på postene

Sist oppdatert 27.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS