Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Micro-orientering

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kart i stor målestokk, postmarkering ( postskjermer o.l.), kodemarkering eller kvitteringsanordning.

Hensikt

Øve kartlesing og finne riktig detalj i terrenget.

Beskrivelse

 
Micro-orientering er en form for orientering der man skal finne ut hvilken post som er riktig. Det henger flere poster (blindposter) i nærheten av den posten som er riktig. Stempler man feil får man strafferunder. 
Micr-o kan arrangeres som en form for stjerne-orientering. I stedet for en post henger det flere poster i nærheten av den riktige. Stempel på feil post medfører en kort strafferunde før deltagerne får kart med ny micr-o post. Har ikke instruktøren tilgang på et stemplingssystem, går det greit å ha en koder (bokstav eller tall) på postene som deltagerne må huske eller notere og vise til instruktøren.
 
Forklaring til kartbilde: Eksempel på micr-o, stjerneorientering. Deltakeren skal stemple på den store postsirkelen, mens på de små sirklene henger det blindposter. Bare start og den store sirkelen med linjen i mellom er tegnet på kartet deltakeren har. Ved feilstempling må deltakeren løpe å ta på skoleveggen før instruktøren deler ut neste kart med ny post. Utdrag av kartet "Ullerål skole", utgitt av LF Hønefoss orientering 2002. synfaring Håkon Hultgreen.
 

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene
 
Svaksynte:
Den svaksynte kan få et kart med større målestokk, slik at detaljene blir enklere å lese.
Bruk tydelige postdetaljer
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 
 

Bilder

Sist oppdatert 09.05.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS