Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Karttegn-moro

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Karttegn
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Karttegn-kort (ferdig sett med 18 kort kan kjøpes fra www.idrettsbutikken.no , se direkte HER Samme kort brukes til karttegnstafetten).

Plastbokser, en til hvert karttegn-kort. Plastboksene nummereres med tusj fra nr. 1-18.
Svarkupong må lages og kopieres opp og en fasit.

Hensikt

Lære karttegn på en morsom og aktiv måte.

Beskrivelse

 
Øvelsen kan gjennomføres som en stafett med maks 2-3 på lag eller individuelt.
 
Nummererte plastbokser spres utover på en åpen plass/slette. I hver boks legges et karttegnkort (kartsymbol).
Deltagerne får utdelt en svarkupong hver (evt. en kupong pr. stafettlag). Kupongen er nummerert fra 1-18 loddrett og har for hvert nummer tre svaralternativ markert vannrett.
Deltagerne/stafettlaget starter likt og løper til hver plastboks uavhengig av rekkefølge, tipper riktig svaralternativ for karttegnet i boksen og markerer på kupongen med penn, evt. river et merke og fortsetter til neste boks/alternativt veksler med neste person på stafettlaget.
 
Eks: i boks 1 ligger karttegnet sti. På kupongen kan deltakeren velge svaralternativet A vei, B stein og C sti.  C er riktig svaralternativ.
 
Ha en fasit klar når alle er ferdig.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Velg et område med jevnt underlag
 
Bevegelseshemmede sittende:
Velg et flatt område med jevn underlag
Tilpass avstanden mellom kassene slik at en rullestol kan komme seg i mellom
Plasser kassene i en høyde slik at en person som sitter i en rullestol får tak i dem; eks plasser kassene oppå bøtter
 
Svaksynte:
Svarkupongen gis i en større skriftstørrelse
Karttegnene i boksene blåses opp i større størrelse
Kassene som benyttes er i klare farger
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Kan ha to svaralternativer på svarkupongen 
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Bilder

Sist oppdatert 01.02.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS