Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Mor-O

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Viderekommen
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Ungdom

Utstyr

Manipulerte kart

Hensikt

Orientering på en moro måte!

Beskrivelse

Arranger et vanlig løp, gjerne med fellesstart. Det spesielle med løpet er at man ikke kan stole på at kartet er riktig. Dette kan gjøres på mange måter. Har man digitaliserte kart, er mulighetene uendelige. Fjern og legg om stier, lag senkninger der det er koller, ta vekk hindringer som vann og upasserbare elver. Deler av kartet kan speilvendes. Med litt kløkt i manipulasjonen vil det være vanskelig å oppdage at kartet er klusset med. For ikke å gjøre det hele bingopreget, bør selve postdetaljen ligge slik man forventer på kartet. Man kan eventuelt ha en kryptisk postbeskrivelse som gir små hint der noe er galt.

Tilpasning for funksjonshemmede

 
Bevegelseshemmede stående:
Underlag og stigning tilpasses
 
Bevegelseshemmede sittende:
Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene
Postskjerm og eventuelt stemplingsenhet plasseres slik at en i rullestol når frem
Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
Dersom stemplingsenhet brukes, plasser den slik at personen når frem til enheten. 
 
Svaksynte:
Forstørr målestokken på kartutsnittet slik at det blir enklere å lese
Plasser en tydelig markering som nord (noe som har en sterk farge), slik at det blir enklere å orientere seg
Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest
 
Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her
 
Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her
 

Sist oppdatert 28.05.2014.

Utviklet av:
Eliksir AS