Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Hopp

+ hoppe på ski er utfordrende og spennende.
I nærmiljøet og skileikanlegg er ofte hoppene selve hjertet i anlegget. På enkle måter kan en legge til rette for god aktivitet. Hoppbakker bør bygges slik at alle, uansett forutsetninger, kan hoppe i samme bakker. Det er viktig å legge til rette for at alle føler mestring og at alle har noe å strekke seg etter. Dette kan gjøres på mange ulike måter. En trenger ikke nødvendigvis lage så mange hoppbakker for å få det til.
Her følger noen forslag på hvordan man kan bygge hopp og hvordan tilrettelegge for variert hoppaktivitet.

Øvelser

 1. Bygging av hoppbakker
  Utstyr:

  Spader Rive Målebånd? Granbar/merkebånd/flagg til å markere hoppkanten

 2. Varianter av små hoppbakker
  Utstyr:

  Hopp i varierende størrelse og form

 3. Seriehopp-stafett
  Utstyr:

  Hopp

 4. Seriehopp i svinger
  Utstyr:

  Hopp

 5. Seriehopp
  Utstyr:

  Hopp

 6. Fra redd for hoppet til å hoppe bakken ned
  Utstyr:

  Hopp

 7. Hoppkonkurranser
  Utstyr:

  Det man kan trenge

 8. Hopp og sprett-løype
  Utstyr:

  Bakketerreng

 9. Alternative hoppøvelser
  Utstyr:

  Det man kan finne på

Sist oppdatert 01.01.2011.

Bygging av hoppbakker

Grener:
Hopp
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Spader Rive Målebånd? Granbar/merkebånd/flagg til å markere hoppkanten

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Selv om de fleste hoppbakker i seg selv skaper god aktivitet, er det noen huskeregler det kan være greit å ta med seg.

Praktiske råd, uansett bakkestørrelse
- lag hopp som følger terrenget
- jevn og slak overgang fra tilløp til hopp
- hoppet bør være flatt, lavt og 2-3 meter langt
- det beste er å ha en kul på bakken (unnarenn)
- jevn overgang til sletta (viktig å ikke lande flatt)

Men en kan også lage mange spennende småbakker som ikke følger kriteriene ovenfor. La gjerne deltagerne selv være med å bygge. De finner fort ut om bakken ikke fungerer og gjør justeringer deretter. Men for de deltagerne som ikke har hoppet så mye og ikke er så stødige på ski er det viktig å lage gode "pedagogiske" bakker, som beskrevet ovenfor.

Varianter av små hoppbakker

Grener:
Hopp
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Hopp i varierende størrelse og form

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

En kan lage mange varianter av små hopp. På denne måten er hoppene tilgjengelig for alle, samt at de beste har noe å strekke seg etter. Det er også viktig å ha mange i aktivitet samtidig, slik at en unngår kø på toppen.

Alternative småhopp:
- små hopp spredd rundt i anlegget
- små hopp i serie etter hverandre (seriehopp)
- små hopp i sving (seriehopp i svinger)
- seriehopp i svinger med doseringer i mellom
- små hopp ved siden av hverandre (par-hopp)
- spretthopp
- hoppløype (spretthopp, lite hopp, spretthopp m.m)
- hopp og sprett-løype (kupert terreng med innlagte hopp)
- seriehopp-stafett
Noen av disse er beskrevet i andre øvelser

Tilpasning for funksjonshemmede

Med tilpasning kan denne øvelsen brukes for funksjonshemmede.

Seriehopp-stafett

Grener:
Hopp
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Utholdenhet, Lek, Balanse, Spenst
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Hopp

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Lag stafetter i seriehopp-løypa. Førstemann starter på toppen, kjører ned og veksler med andremann, som skøyter opp til start og veksler med tredjemann som kjører ned igjen osv.

Tilpasning for funksjonshemmede

Med tilpasning kan denne øvelsen brukes for funksjonshemmede.

Seriehopp i svinger

Grener:
Hopp
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Hopp

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Lag små hopp formet som en svingløype. Viktig at hoppene ikke kommer for tett, slik at en klarer å følge med gjennom hele løypa. Bedre å lage løypa for lett enn for vanskelig. De som ønsker større utfordringer kan heller ta større fart, kjøre uten staver, kjøre på en ski osv.

Tilpasning for funksjonshemmede

Med tilpasning kan denne øvelsen brukes for funksjonshemmede.

Seriehopp

Grener:
Hopp
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Hopp

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Bygge hopp i serie er en sikker suksess. Barn elsker å hoppe mange ganger etter hverandre. Det er alltid spennende å se om de greier å stå på alle hoppene. På det siste hoppet kan en satse alt en kan og se hvor langt en kommer. For å øke vanskelighetsgraden kan en lage hoppene slik at noen ligger tett etter hverandre, mens andre ligger  lenger fra hverandre. De som synes det blir for vanskelig, kan kjøre utenom de hoppene som kommer for tett.

Tilpasning for funksjonshemmede

Med tilpasning kan denne øvelsen brukes for funksjonshemmede.

Fra redd for hoppet til å hoppe bakken ned

Grener:
Hopp
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Teknikk, Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Hopp

Hensikt

Skileik, teknikktrening

Beskrivelse

For de som ikke har hoppet så mye tidligere er det viktig med en gradvis tilnærming. For at hopping skal være morsomt, er det viktig å føle seg trygg. Samtidig må en kjenne det kribler i magen. Det må være utfordrende, men ikke for vanskelig. Nedenfor følger en oversikt over enkle tilnærmingsøvelser for de minst drevne skihopperne.

Enkel progresjon, tilløp svev og nedslag
- ta liten fart og gli over hoppet
- ta litt større fart og gli over hoppet
- tilpass farten og prøv å satse litt på hoppet
- større fart og sats på hoppet
- tilpass farten, mer og mer stas på hoppet
- tren på sittestillingen
- kjør i sittestillingen nedover en slak bakke
- liten fart, sittestilling, reis deg på hoppet og gli over
- ta liten fart, sitt i sittestillingen og gli over hoppet
- sittestilling, lite fart, sats på hoppet
- tilpass farten, sats mer og mer
- hvor langt ble det?
- prøv å hoppe litt lenger hvor hver gang
- ta liten fart, ikke sats, men sett nedslag (prøv å stå)
- større sats, gli over hoppet og sett nedslag
- hvor mange ganger klarte du å stå?
- av fem turer, hvor mange ble stående?
- ta mindre fart, stas og prøv å stå
- hvor stor fart kan du ta uten å falle?
- hvor langt kan du hoppe uten å falle?

Tilpasning for funksjonshemmede

Med tilpasning kan denne øvelsen brukes for funksjonshemmede.

Hoppkonkurranser

Grener:
Hopp
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Det man kan trenge

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

- hvem hopper lengst?
- hvem har best stil?
- hvem har beste tricks?
- hvem hopper flest ganger i løpet av et gitt tidsrom?
- stafetter i hoppløypene (serie og svingløyper, ned+opp)
- saftbolle-hopp (hvem har fortsatt saft igjen? se annen øvelse ski > generell)

Tilpasning for funksjonshemmede

Med tilpasning kan denne øvelsen brukes for funksjonshemmede.

Hopp og sprett-løype

Grener:
Hopp, Kombinert
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Bakketerreng

Hensikt

Skileik

Beskrivelse

Har dere tilgang til snowboardanlegg/parkanlegg eller har et spennende nærmiljø med varierte terreng i nærheten, kan en lage mange spennende hopp og sprett-løyper. En kan hoppe på selv de minste ujevnheter. Lag en løype som deltagerne skal igjennom. Eller la det være opp til deltagerne å velge sitt eget spor og gi oppgaver som:
- prøv å kjør innom så mange hopp og sprett som mulig
- prøv en gang til, men finn enda flere steder å hoppe på
- hvor mange hopp ble det?
- ta enda større fart, hvor mange hopp ble det nå?
- gjør det samme, men prøv å hoppe lenger
- er det enkelt terreng, kjør på en ski

Tilpasning for funksjonshemmede

Med tilpasning kan denne øvelsen brukes for funksjonshemmede.

Alternative hoppøvelser

Grener:
Hopp
Miljø:
Ski
Nøkkelord:
Balanse, Teknikk, Lek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Det man kan finne på

Hensikt

Skileik, skiteknikk

Beskrivelse

- kjør over hoppene i blinde
- kjør over hoppene mens en svinger på armene
- kjør sammen to og to (hold hverandre i hendene)
- kjør på en ski over hoppene
- kjør sammen to og to, på en ski hver, over hoppene
- prøv 360 graders vending
- prøv ulike trick-øvelser
- prøv "upptrekkjar" (trekk bena oppunder deg i lufta)
- hermegåsa i hoppløypene, en foran, den andre hermer
- sett portaler på hoppene, under portaler før hopping
- sett bjellstaur før hoppet, ta på bjella før hopping

Utviklet av:
Eliksir AS