Ski

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Ski

Rollerblades Øvelsesutvalg

Miljø:
Barmark
Nøkkelord:
Koordinasjon, Utholdenhet
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Roller-blades, beskyttelsesutstyr(hjelm, almue-kne beskytter, kjegler (eller lignende)

Hensikt

Koordinasjonstrening sommerhalvåret. Bruk av blades i treninga kan utvikle både koordinative og utholdene egenskaper. Både svingteknikk og skøyteteknikk har trolig en bra overføringsverdi til tekniske løsninger på ski. Og ikke minst; Her er det mye morro å finne på.

Beskrivelse

All aktivitet på blades krever et fast og helst tørt underlag. Mye god aktivitet kan foregå på ett avgrenset område uten trafikk. Løyper, hopp, spill. staffetter, eller som enálengere landeveistur med staver. Her følger forslag til øvelser som videosnutter:

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Å  bruke roller-blades er utfordrende, men god balansetrening. Viktig med enkle øvelser i starten. Krever god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet sittende:
Øvelsene må gjennomføres i rullestol. Viktig å lære å manøvrere rullestolen.

Bevegelseshemmet stående:
Viktig å startet med enkle oppgaver, og teste ut hva utøver kan trene på i forhold til sitt funksjonsnivå.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Last ned videoklipp

Sist oppdatert 18.06.2015.

Utviklet av:
Eliksir AS