Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Balanse på benk

Miljø:
Gymsal
Nøkkelord:
Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

To benker, en medisinball, en tjukkas, en antiglimatte

Hensikt

koordinasjon og balanse

Beskrivelse

I denne øvelsen trenes de taktile sansene som ligger under fotbladet. Underlaget beveger seg og utøverne må korrigere bevegelsesutslag. Vanskeligehtsgraden i øvelsen bestemmes av hva som legges oppe på tjukkasen. En benk kan brukes begge veier. Den er mer ustabil den riktige veien, samtidig som gpflaten  blir mindre opp ned.

Ringformasjon på øvelsen gjør det mulig for flere personer å bruke øvelsen samtidig.

Variasjoner:
- Gå baklengs.
- Trikse med badmintonracket samtidig som utøveren beveger seg.
- Sjonglere med baller samtidig som utøveren beveger seg.
- Gå med bind for øynene. 

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksyn - blindt:
Begynn med enkle utfordringer. Synshemmede utøvere har generelt dårligere balanse enn seende utøvere.

Bevegelseshemmet  sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Viktig å tenke at mange utøvere med funksjonsnedsettelse i beina eller halvsidig/ensidig lammelser, har dårlig balanse.
Tilpass da hvilke utstyr som legges på tjukkasen, f.eks  bredden/stabiliteten på utstyret er viktig.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

Hva som legges oppe på tjukkasen bestemmer vanskelighetsgraden på øvelsen. En basketball er for eksempel vanskeligere å stå på enn en benk.

Bilder

Sist oppdatert 03.12.2012.

Utviklet av:
Eliksir AS