Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Om Aktivitetsbanken

Aktivitetsbanken er et samarbeid mellom fire særforbund og har et mangfold av øvelser som kan være med på å skape inspirasjon og sikre kvaliteten på treningene og i undervisningssammenheng i skolen.

Øvelser i idrettene som bidrar til å bygge opp aktivitetsbanken.no ligger i databasen. I tillegg er det lagt ut øvelser som kan brukes på tvers av idretter, disse ligger under valget «basisøvelser».

Utviklet av:
Eliksir AS