Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Balansekrig

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Balanse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Trenger ikke utstyr

Hensikt

Kampøvelse, brukes oftest i oppvarming

Beskrivelse

Stå overfor hverandre, to og to, med en snau meters avstand, jamsise bein. Prøv å dytte / slå / lure hverandre ut av balanse. Det er kun lov å dytte / slå håndflate mot håndflate.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Bevegelseshemmet  sittende:
Utøver kan sitte på golvet eller på en tjukkas, sammen med en annen utøver. Det er kun lov til å bruke armene for å få den andre ut av sittestillingen.

Bevegelseshemmet stående:
Husk at mange utøvere med funksjonsnedsettelse i beina eller halvsidig/ensidig lammelser, har dårlig balanse. Gi utfordringer de kan mestre.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 07.01.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS