Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Blindesisten

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Koordinasjon
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Et blindeskjerf til hvert par.

Hensikt

Koordinasjon

Beskrivelse

Ett par har sisten. Den ene personen går bak og fører den andre. Sisten overrekkes et annet par ved berøring av en annen som har bind for øynene.

Variasjon:
- Denne varianten er det også mulig å gjøre med ballspill. En fører og den blinde spiller. Fotball fungerer fint.
- Er det flere enn 10 par bør to par ha sisten. Hvis ikke kan det bli lite aktivitet.
- Bruk en ball som skal kastes på en anne blind for å bringe sisten videre.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Utøver kan ikke lede paret, men være den som blir ledet.
Ved bruk av ball – husk  kontrastfarge på ballen, gjerne stor ball, f.eks terapiball – da blir det lavere hastighet, og lettere for utøver å følge med. Ball med lyd er også fint å bruke.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Bevegelseshemmet  sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Sist oppdatert 08.11.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS