Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Finn sekken

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Koordinasjon
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Et blindeskjerf til hver, x antall baller eller erteposer, en sekk, et instrument - helst en skralle.

Hensikt

Koordinasjon

Beskrivelse

Lag en innhegning ved f.eks bruk av tau. Klessnor egner seg godt og er rimelig i innkjøp. I hvert hjørne er det lurt å sette opp et eller annet som hindrer utøverne i å gå på stolpen. I illustrasjonen er det brukt et skråtau.

Alle som deltar i øvelsen skal være "blinde". Legg baller eller erteposer i alle de fire hjørnene. Gi en av deltakerne en sekk og en skralle. Skrallen gir fra seg en veldig skarp og god lyd som er lett å lokalisere retningen på. Personen med sekk og skralle skal bevege seg rundt i rommet og slå på skrallen. Alle de andre skal hente en ball, finne sekken og legge ballen oppi, for deretter gå å hente en ny ball. Den personen som klarer flest baller vinner.

Variasjon:

- En person går rundt med alle ballene i en sekk og med et annet instrument enn en skralle. En annen person går rundt med en tom sekk. Leken er fredig når alle ballene er kommet fra den ene sekken til den andre. Ved bruk av denne metoden trenger en ikke sette opp tau hvis de personene som har sekkene ikke er "blinde". 

- Alle har to baller. Personen med sekken skal gå rundt og samle inn ballene, men kan bare ta en og en ball. Alle som har ball må gi fra seg en lyd. Har en person mistet begge sine baller, må en stjele fra en annen person. Den siste personen som har ball vinner leken. 

  

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt - blind:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her.

Bevegelseshemmet  sittende:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Bilder

Sist oppdatert 03.12.2012.

Utviklet av:
Eliksir AS