Basis

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Basisøvelser

Fisken i det røde hav

Miljø:
Barmark, Gymsal
Nøkkelord:
Hurtighet
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Klær

Hensikt

Oppvarming

Beskrivelse

Vær på et avgrenset område. Lag et friområde på begge sider av området. Det velges en utøver som er "Fisken i det røde hav". Denne starter i midten, mens de andre utøverne er i det ene friområdet. Disse roper ut: "Fisken i det røde hav, hvilken farge må vi ha for å komme over". "Fisken" roper ut en farge og alle som har denne fargen synlig på seg, kan gå fritt over til den andre siden. Alle de andre må unngå å bli tatt på veien over. De som er tatt, er ute av leken. Bytt hvem som skal være "fisk" etter hvert.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynt:
Øvelsen er egnet for de med best syn. Viktig med god ledsaging.
Tips om ulike ledsagerteknikker finner du her

Blind:
Øvelsen er ikke egnet.

Bevegelseshemmet  sittende:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Bevegelseshemmet stående:
Krever ingen ekstra tilrettelegging.

Utviklingshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Hørselshemmet:
Tips om tilrettelegging for målgruppen finner du her.

Tips

Den som blir tatt, blir "fisken"

Sist oppdatert 29.08.2016.

Utviklet av:
Eliksir AS