Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Aktiv start 7-9 år Økt 3

Dette er den tredje økten i en serie av økter for barn i alderen 7-9 år. Lekne økter med hovedfokus på å få barna til å trives og ha det artig på golfbanen. Vi blander golføvelser med øvelser av generelle basisferdigheter for idrett, dels for at det er morsomt og dels for å gi barna et godt grunnlag for videre utvikling.

Øvelser

 1. Kaste til hverandre
  Utstyr:

  Tau, tennisballer eller myke baller

 2. Helikopter
 3. Putt med high five
 4. Korte putter golfmerkene
  Utstyr:

  Putter, golfball, peg til å merke opp 1 meter.

 5. Elefanten
  Utstyr:

  Kølle og myke eller vanlige golfballer.

 6. Pitch golfmerkene
  Utstyr:

  Wedge, golfballer, kjegle til å merke opp hvor man skal slå fra og et nett eller noe annet å pitche over.

 7. Tre knock
  Utstyr:

  Putter og golfball

 8. Takke for treningen

Sist oppdatert 08.09.2017.

Kaste til hverandre

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Koordinasjon, Kastøvelser
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Tau, tennisballer eller myke baller

Hensikt

Utvikler ferdigheten i å kaste som er en viktig basisferdighet. Koordinasjon.

Beskrivelse

Plasser to tau med passe lang avstand imellom for at deltakerne skal kunne kaste en ball til hverandre. Halve gruppen står bak det ene tauet og resten bak det andre tauet. Spillerne skal kaste baller til hverandre. 1. Underarmskast 2. Overarmskast 3. Underarmskast med golfoppstilling

Tips

Med små barn kan foreldrene stå bak det ene tauet. Barna kaster og foreldrene triller ballen tilbake.

Helikopter

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Koordinasjon, Oppvarming
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Intet spesielt utstyr påkrevd.

Hensikt

Oppvarming og å trene på å rotere overkroppen, noe som er meget viktig i en golfsving.

Beskrivelse

 

Stå skulderbredt med armene rett ut til siden. La håndflatene peke ned mot bakken. Roter overkroppen så at armene beveger seg som rotorblader på et helikopter. Roter så langt du kan begge veier.

Tilpasning for funksjonshemmede

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Putt med high five

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Putt, Personlig_utvikling
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Intet spesielt utstyr påkrevd.

Hensikt

Puttøvelse som bygger selvtillit, mestringsfølelse og det å bli en i gjengen.

Beskrivelse

Del inn i grupper om 3 eller 4. Marker ut en kort putt på et avstand som gjør at de minst erfarne spillerne setter 60% av puttene. Spillerne bytter på å slå og alle gir en high five til den som setter en putt.

Tips

For etablerte juniorspillere kan vi sette opp til en putt som senkes omtrent 40% av gangene.

Korte putter golfmerkene

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Putt, Golfmerkene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Putter, golfball, peg til å merke opp 1 meter.

Hensikt

Golfmerkene motiverer barna til å lære og gir dem et bevis på hva de har lært. Barna begynner med puttemerket på første trinn i stigen og fortsetter klatringen oppover. Det benyttes egne scorekort for hvert av merkene. I tillegg til de praktiske ferdighetene, skal spilleren kunne besvare noen spørsmål om golfvett og regler for å få godkjent det enkelte merket. Når en spiller har klart sølvmerket, kan spilleren få golfkortet. Øvelsene til Golfmerket arrangeres best som en naturlig del av barnas treningsaktivitet i klubben. Opplæringen gjennomføres mest mulig i praksis, med støtte av et aktivitetshefte. Spillerne skal gjennomføre øvelser på 9 forskjellige stasjoner. Øvelsene omfatter putting, chipping, pitching over nett, bunkerslag, lengste drive, spill av et par 3 hull og triksing med ball. Når alle øvelsene på et scorekort er bestått, har utøveren klart merket. Barn og golf merker kan bestilles på www.idrettsbutikken.no

Beskrivelse

Øvelsen gjennomføres med 3 baller. Den beste teller.

Korte putter fra 1 m.

Krav:

Puttemerke: Maks 30 cm fra hullet

Bronsemerke: Maks 20 cm fra hullet

Sølvmerke: Maks 10 cm fra hullet

Gullmerke: I hullet

Tilpasning for funksjonshemmede

Her finner du gennerelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Elefanten

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Chip, Pitch, Sving
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Kølle og myke eller vanlige golfballer.

Hensikt

Koordinasjon

Beskrivelse

Navnet på øvelsen kommer av at armer og kølle beveger seg som elefantens snabel når elefanten går.

Legg 3-5 baller etter hverandre på matten. Mellomrommet mellom ballene må være slik at man ikke treffer to baller samtidig. Ta tak i kølla på riktig måte og stå riktig oppstilt til den første ballen. Slå den første ballen på vanlig måte, men istedenfor å stoppe svingen når slaget er ferdig, svinges kølla rett inn i en ny baksving samtidig som du flytter deg nærmere den neste ballen.

Det betyr at alle ballene skal slås i strøm og at kølla ikke skal stoppe før den siste ballen er slått.

Kan gjennomføres som chip, pitch eller med full sving.

Pitch golfmerkene

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Pitch, Golfmerkene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Wedge, golfballer, kjegle til å merke opp hvor man skal slå fra og et nett eller noe annet å pitche over.

Hensikt

Golfmerkene motiverer barna til å lære og gir dem et bevis på hva de har lært. Barna begynner med puttemerket på første trinn i stigen og fortsetter klatringen oppover. Det benyttes egne scorekort for hvert av merkene. I tillegg til de praktiske ferdighetene, skal spilleren kunne besvare noen spørsmål om golfvett og regler for å få godkjent det enkelte merket. Når en spiller har klart sølvmerket, kan spilleren få golfkortet. Øvelsene til Golfmerket arrangeres best som en naturlig del av barnas treningsaktivitet i klubben. Opplæringen gjennomføres mest mulig i praksis, med støtte av et aktivitetshefte. Spillerne skal gjennomføre øvelser på 9 forskjellige stasjoner. Øvelsene omfatter putting, chipping, pitching over nett, bunkerslag, lengste drive, spill av et par 3 hull og triksing med ball. Når alle øvelsene på et scorekort er bestått, har utøveren klart merket. Barn og golf merker kan bestilles på www.idrettsbutikken.no

Beskrivelse

Øvelsen gjennomføres med 3 baller. Den beste teller.

Pitch over nett fra 10 m.

Krav:

Puttemerke: Maks 7 m fra hullet

Bronsemerke: Maks 4 m fra hullet

Sølvmerke: Maks 3 m fra hullet

Gullmerke: Maks 2 m fra hullet

Tilpasning for funksjonshemmede

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Tre knock

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Putt, Golflek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter og golfball

Hensikt

Trene putting, lære seg å reglere lengde på slaget.

Beskrivelse

Konkurranseøvelse med to eller flere deltakere. Alle har hver sin putter og ball.

Spillet går ut på å ligge så nær hullet som mulig etter tre putter. Hvis ballen faller i hullet, er man ute av konkurransen. Det er lov å treffe en annens ball. Her gjelder det å spille taktisk. Alle spillerne slår ut fra samme sted. Den som ligger lengst fra hullet putter alltid først, helt til alle har puttet tre ganger.

Tips

Tre-knock kan også spiller på den måten at andre og tredje putten må ende opp nærmere enn den ballen som ligger nærmest hullet. Dersom man mislykkes er man ute av spillet.

Takke for treningen

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Personlig_utvikling
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Intet spesielt utstyr påkrevd.

Hensikt

Respekt for hverandre og trener. For noen kan det være et skritt å ta noen i hånden.

Beskrivelse

Alle tar i hånd og takker for treningen når den er slutt.

Tilpasning for funksjonshemmede

I utgangspunktet er dette en aktivitet som ikke krever tilrettelegging. Det er likevel greit å være klar over at for enkelte utviklingshemmede kan det være utfordrende å ta noen i hånden, i alle fall til man blir litt bedre kjent. Ikke tving noen, så kommer dette etter hvert.

I forhold til hørselshemmede vil dette være en naturlig setting hvor hørende lærer tegn/tegnene for "takk for treningen", slik at man kan dette på tegnspråk. Dette er med på å vise respekt for den hørselshemmede.

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Tips

Vær obs på at for noen små barn kan dette være skummelt.

Utviklet av:
Eliksir AS