Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Beach Day

Varighet: 90 min

Målgruppe: Opp til 19 år

Dette trenger du for å gjennomføre økten

 • golfballer
 • Golfkøller
 • Rep
 • Kjegler

Innledning

5 min Oppstart og registrering

10 min Hinderløype

5 min Helikopter

 

Hoveddel 

10 min Bunkerslag

10 min Skattejak

10 min Bunkerstafett

10 min Det regner sand

10 min Slå over

 

Avslutning/ sosialt 

10 min Volleyball

10 min Lengdehopp

Øvelser

 1. Hinderløype
  Utstyr:

  Kjegler, rep, ball, golfkølle

 2. Helikopter
 3. Bunkerslag med ball
  Utstyr:

  Golfutstyr + en bunker

 4. Skattejakten
  Utstyr:
  • En ting som hver deltager kan bruke som skatt
  • Kart
 5. Bunkerstafett
  Utstyr:

  Golfkøller

  Golfballer (rangeballer)

  Kjegler

   

   

 6. Det regner sand
  Utstyr:

  Golfballer

  Golfkøller

  Paraply 

 7. Slå over
  Utstyr:

  Nett

  Skumgummiballer

  Plastikkballer

  Golfballer

  Kjegler 

Sist oppdatert 22.07.2022.

Hinderløype

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skolegård
Nøkkelord:
Golflek, Fangene på fortet, Golf, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kjegler, rep, ball, golfkølle

Hensikt

Koordinasjon, lek og oppvarming.

Beskrivelse

Lag en hinderløype av kjegler og rep. Spilleren skal skyve en golfball med en golfkølle gjennom løypa raskest mulig

Tilpasning for funksjonshemmede

Lag løypen bred så man lett kan bevege seg rundt.

Blind eller svaksynt bør ha med seg ledsager eller trener. 

Helikopter

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Koordinasjon, Oppvarming
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Intet spesielt utstyr påkrevd.

Hensikt

Oppvarming og å trene på å rotere overkroppen, noe som er meget viktig i en golfsving.

Beskrivelse

 

Stå skulderbredt med armene rett ut til siden. La håndflatene peke ned mot bakken. Roter overkroppen så at armene beveger seg som rotorblader på et helikopter. Roter så langt du kan begge veier.

Tilpasning for funksjonshemmede

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Bunkerslag med ball

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Bunker
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfutstyr + en bunker

Hensikt

Trene bunkerslag

Beskrivelse

Legg ballen i bunkeren. Stå oppstilt som til et vanlig golfslag. Du skal fortsatt slå opp sand. Det vil si at kølla skal treffe sanden før ballen og komme opp fra sanden etter ballen.

Det er sanden som skal løfte ballen ut av bunkeren.

Fler øvelser og tips finner du i Skolepakken.
Kan bestilles fra Idrettsbutikken

Tilpasning for funksjonshemmede

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Skattejakten

Miljø:
Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn

Utstyr

 • En ting som hver deltager kan bruke som skatt
 • Kart

Hensikt

Forstå og bruke enkle kart.

Beskrivelse

Øvelsen kan gjøres på 3 forskjellige måter:

1) Deltakerne tegner først et eget kart over gymsalen, alternativt skolegården. Deretter gjemmer de en skatt i området og markerer dette med en rød ring på kartet. Skatten kan være en navnelapp eller noe annet lite. Deretter bytter deltagerne kart med en annen og skal forsøke finne skatten til den andre deltageren.

2) Deltakerne gjemmer en skatt på et skolegårdskart (innen et bestemt område) og markerer dette med en rød ring på kartet. Deretter bytter deltakerne kart med en kompis og skal finne skatten hans/hennes.

3) Del deltakerne i lag. Hvert lag får et kart der ulike poster er tegnet inn. Lagene kan ta postene i valgfri rekkefølge. På hver post finnes en ledetråd til hvor skatten ligger skjult. Har du funnet nok ledertråder så finner du nøyaktig hvor skatten er skjult. 

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses.

Bevegelseshemmede sittende:

 • Underlag og stigning tilpasses slik at en som sitter i manuell rullestol kan komme frem alene.
 • Dersom øvelsen gjennomføres i gymsal, så må det være plass til rullestol mellom apparatene.
 • De som skal gjemme skatten for en som sitter i rullestol må få beskjed om at den skal gjemmes slik at personen i rullestol når frem.

Svaksynt:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese.
 • Bruk en skatt med sterk farge og legg skatten godt synlig

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Bunkerstafett

Miljø:
Golfklubben
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Golfkøller

Golfballer (rangeballer)

Kjegler

 

 

Hensikt

Slå baller ut av bunkeren

Beskrivelse

Del gruppen opp i to lag. Gi hvert lag 15 baller. Alle steller seg i kø utenfor bunkeren, bak noen kjegler. En går ned i bunkeren å slår til en ball er ute av bunkeren. Deretter går personen ut av bunkeren og neste på laget slår til en ball er ute. Dette gjøres helt til alle ballene er ute av bunkeren

Tips

Gjør øvelsen gjerne på tid, så kan neste lag prøve å slå tiden

Det regner sand

Miljø:
Golfklubben
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Golfballer

Golfkøller

Paraply 

Hensikt

Slå sand ut av bunkeren

Beskrivelse

En av lederne/treneren går med paraply ved bunkeren, barna står nede i bunkeren å slår sand ut av bunkeren, mot instruktrøren som står med paraply 

Tips

HA god avstand mellom personene i bunkeren

Slå over

Miljø:
Golfklubben
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Nett

Skumgummiballer

Plastikkballer

Golfballer

Kjegler 

Hensikt

Lære seg å slå ballen med litt høyde

Beskrivelse

Sett opp et nett (eller en hindring) med litt høyde i bunkeren. Målet med øvelsen er å slå baller over nettet. Her kan man sette opp ulike treffpunkter på motsatt side av nettet slik at man har noe å slå etter. 

For å gjøre øvelsen litt mer golfrelatert kan man sette oppp nettet foran green, så skal deltagerne slå innspill over og under nettet inn på green. 

Øvelsen kan gjennomføres med ulike former for baller

Utviklet av:
Eliksir AS