Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Jakten på stjernene

JAKTEN PÅ STJERNEN

Varighet: 120 min 

Målgruppe: Opp til 19 år

Dette trenger du for å gjennomføre økten: 

 • Golfballer
 • Golfkøller
 • Rep (Tau)
 • Kjegler

Innlending: 

5 min Oppstart: Registrering og introduksjon

10 min Hinderløype

5 min Kaste til hverandre

 

Hoveddel:

30 min Stjernejakt

10 min Bunker

10 min Putting

10 min Driving Range

 

Sosialt:

10 min Koppstafett

10 min Bingo

20 min Mat, is eller lignende

Øvelser

 1. Hinderløype
  Utstyr:

  Kjegler, rep, ball, golfkølle

 2. Kaste ball til hverandre
  Utstyr:

  Kjegler/tau, Golfball/tennisball el.l.

 3. Sandslott
  Utstyr:

  Kølle, ball

 4. Driving range
  Utstyr:

  Rangeballer

  Ulike køller 

 5. Koppstafett
 6. Bingo

Sist oppdatert 19.07.2022.

Hinderløype

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skolegård
Nøkkelord:
Golflek, Fangene på fortet, Golf, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kjegler, rep, ball, golfkølle

Hensikt

Koordinasjon, lek og oppvarming.

Beskrivelse

Lag en hinderløype av kjegler og rep. Spilleren skal skyve en golfball med en golfkølle gjennom løypa raskest mulig

Tilpasning for funksjonshemmede

Lag løypen bred så man lett kan bevege seg rundt.

Blind eller svaksynt bør ha med seg ledsager eller trener. 

Kaste ball til hverandre

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Oppvarming, Fangene på fortet, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kjegler/tau, Golfball/tennisball el.l.

Hensikt

Utvikle ferdigheter i kast, og koordinasjon.

Beskrivelse

Plasser kjegler på 2 parallelle rekker med ca. 2 m avstand.

Tilpasning for funksjonshemmede

Tilpass avstand mellom deltakere Tilpass størrelse på ball og type ball.

Snakk/gi signal når ballen kastes.

Tips

Tilpass lengde mellom deltakere etter nivå. Er dere ute i skog og mark kan dere bruke andre ting å kaste med som pinner, kongler o.l.

Sandslott

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Bunker, Golflek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kølle, ball

Hensikt

Bunkertrening, slå igjennom slaget.

Beskrivelse

Del gruppen inn i to lag. Hvert lag får tildelt likt antall baller. Disse skal gjemmes i bunkeren, ved å dekke dem til med sand. Deretter skal lagene bytte plass, og hver spiller etter tur skal slå et slag i bunkeren og prøve å finne ballene. Laget som først finner alle ballene, vinner. 

Driving range

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skolegård
Nøkkelord:
Fangene på fortet, Golfjentene
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Rangeballer

Ulike køller 

Hensikt

Øve på koordinasjon med kølle og ball.

Beskrivelse

Alle står på hver sin matte på rangen. Lag 6 ulike slag de skal prøve på, for eksempel Elefanten, stå på ett ben, slå med en arm, slå med bena samlet, slå i blinde eller stå på knærne å slå. 

Tilpasning for funksjonshemmede

Ved svaksynt eller blind er det behov for en ledsager eller trener som bistår.

Tips

For de mer øvede, kan man fokusere på sikte og mål. Man kan sette opp en range i skolegården eller i gymsal ved å bruke myke baller.

Koppstafett

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Intet spesielt utstyr påkrevd.

Beskrivelse

Del opp i to lag a 3 spillere. Hver deltaker har en kopp som skal festes i skoen med en strikk, og steller seg 10 meter fra hverandre. Deltaker nummer en på hver gruppe legger en golfball i koppen, og går til neste deltaker. Ballen skal opp i koppen til neste deltaker uten å å breøres med hendene. Når ballen er i koppen går deltaker nummer to til nestemann, og gjør akuratt det samme. 10 meter foran deltaker nummer 3 er det plassert en bøtte alle ballene skal opp i. Hvert lag får fem baller som skal forflyttes fra første deltaker til bøtten. Faller ballen i bakken før den er plassert i bøtten må deltakeren som mistet den starte på nytt. 

Tips

Sett opp hindringer mellom hver deltaker for å gjøre det litt mer utfordrende

Bingo

Miljø:
Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Fangene på fortet, Golfjentene, Golfjentene sosialt
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Intet spesielt utstyr påkrevd.

Hensikt

Bli kjent og skape nye relasjoner. Trygg start på konkurranse.

Beskrivelse

Alle barn tar opp 10 fingre i været. En voksen eller ett av barna starter med eks: alle som har en lillebror tar ned 1 finger. Så holder man på til en har tatt ned alle fingre. Første som har tatt ned alle fingrene vinner.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bruke noe som alternativ til fingre; som f.eks. lapper, pegger o.l.
Utviklet av:
Eliksir AS