Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Øvelsesbonansa Trener 1

Dette er 26 øvelser som NGF viser i praksis på samling 2 på Trener 1 utddanningen.

Øvelser

 1. Ballstart-Putt
  Utstyr:

  Putter, pegger, golfball

 2. Forbi hullet
  Utstyr:

  Putter, golfball, pegger eller siktepinner

 3. Golf-boccia
  Utstyr:

  Farget golfball eller annen type ball, golfballer, golfkøller

 4. Greenlesing med porter
  Utstyr:

  Putter, golfball, pegger

 5. Kort, lengre, lengst
  Utstyr:

  Putter, 3 golfballer

 6. Kraftkontroll putt
  Utstyr:

  Putter, kjegler og ulike typer av baller som tennisball, squashball, golfball, innebandy ball, krocketklot, luftball (golfball med hull i). Øvelsen blir morsommere men også vanskeligere jo flere baller dere bruker.

 7. Minigolf
  Utstyr:

  Diverse utstyr å lage hindringer av, tau, bøtter, kjegler eller annet.

 8. Puttstige
  Utstyr:

  Putter, baller, pegger

 9. Tre knock
  Utstyr:

  Putter og golfball

 10. Chip under
  Utstyr:

  Ball, kølle, bøtter, siktepinne

 11. Forleng køllen med siktepinne
  Utstyr:

  Golfkølle, baller, siktepinne

 12. Messi
  Utstyr:

  Skaft, sticks eller et lite mål, golfkølle og baller.

 13. Forskjell chip og pitch
  Utstyr:

  Kølle å chippe med, kølle å pitche med, baller

 14. Kast vs. slag
  Utstyr:

  Golfkøller, golfball

 15. Lagpitch
  Utstyr:

  Golf- eller Tri-golfkølle, myke baller, tau til å merke målområder.

 16. Peg bak ballen
  Utstyr:

  Kølle, baller, peg

 17. Pitchtennis
  Utstyr:

  Golfkøller, ball, nett, kjegler eller tau

 18. Bunker I-phone
  Utstyr:

  Golfkølle, baller

 19. Sandslott
  Utstyr:

  Kølle, ball

 20. Kaste til hverandre
  Utstyr:

  Tau, tennisballer eller myke baller

 21. Forskjellig lengde på svingen
  Utstyr:

  Golfkølle, rangeballer

 22. Fotografen- Se ut som en Proff
  Utstyr:

  Golfkølle, baller

 23. Høyt pegget jernslag
  Utstyr:

  Jernkølle, driver, pegger, rangeballer

 24. Skru med myke baller
  Utstyr:

  Siktepinner, myke baller, golfkølle.

Sist oppdatert 30.11.2017.

Ballstart-Putt

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Putt
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter, pegger, golfball

Hensikt

En øvelse i å få ballen å starte der du ønsker.

Beskrivelse

Sett 2 pegger 50-100 cm fra hullet. Disse skal være plassert så at ballen går i hullet hvis man klarer å slå ballen mellom dem. Avstanden mellom peggene tilpasses nivået på spillerne.

Tilpasning for funksjonshemmede

Blinde:

Trenger ledsager, evt om man jobber sammen med en medspiller.

 

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Forbi hullet

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Putt
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter, golfball, pegger eller siktepinner

Hensikt

En lengdekontrolløvelse for putting.

Beskrivelse

Sett opp en firkant med pegger eller siktepinner (se bildet). Målet er å slå ballen i hullet, eller i det minste forbi hullet, og bli liggende i firkanten. Mulig å variere størrelsen på firkanten i forhold til nivå på gruppen.

Tips

Denne øvelsen kan med fordel gjennomføres med et tydelig mål. For eksempel at man skal klare å få inn 3 baller på rad før man går videre til neste øvelse.

Golf-boccia

Miljø:
Barmark, Golfklubben
Nøkkelord:
Putt, Chip, Pitch
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Farget golfball eller annen type ball, golfballer, golfkøller

Hensikt

En morsom, chip-, pitch- eller puttøvelse.

Beskrivelse

Treneren kaster ut en farget golfball eller en annen type ball. Spillerne chipper 2 baller hver (husk å merke ballene). Spilleren som kommer nermest får 1 poeng. Har han eller hun i tillegg den nest nermeste ballen, blir det 2 poeng.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynte/blinde:

Avhengig av synsresten vil svaksynte/blinde ha behov for ledsaging i forhold til hvor den fargede golfballen ligger, evt at det markeres ved lydsignal når det er den synshemmedes tur til å slå.

Se forøvrig generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Greenlesing med porter

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Putt
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter, golfball, pegger

Hensikt

En øvelse i å lese linjen og starte ballen på denne linjen med riktig hastighet.

Beskrivelse

Sett en peg hvor spilleren skal putte fra. Det bør vare en putt med en del helling. Spilleren skal deretter sette opp 2 porter mellom startpeggen og hullet. Disse skal settes i den linje spilleren tror at han/hun må putte for at ballen skal gå i hullet. Spilleren får deretter prøve å putte gjennom de to portene. Korrigere hvis putten ikke går i hullet. Prøv på nytt. Hvis man ønsker å gjøre øvelsen litt lettere, kan man bruke bare én port.

Tips

Denne øvelsen fungerer best hvis man jobber to og to. En leser greenen og den andre setter opp portene.

Kort, lengre, lengst

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Putt
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter, 3 golfballer

Hensikt

En øvelse i å få lengden på svingen til å bestemme lengden på slaget.

Beskrivelse

Slå en ball med en liten pendel, neste ball med en lengre pendel og den siste ballen med en enda lengre pendel. Se om ballene går kort, lengre eller lengst.

Kraftkontroll putt

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Putt
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter, kjegler og ulike typer av baller som tennisball, squashball, golfball, innebandy ball, krocketklot, luftball (golfball med hull i). Øvelsen blir morsommere men også vanskeligere jo flere baller dere bruker.

Hensikt

Kraftkontroll er en viktig egenskap i golf. Denne øvelsen utfordrer akkurat den egenskapen.

Beskrivelse

Marker en firkant på 2x2 meter med åpning på den ene siden. Plasser deretter et "teested" 2 meter unna firkanten på siden med åpning.

Spilleren skal putte ulike typer av baller inn i firkanten uten at de treffer hverandre. Spilleren utvikler kraftkontroll gjennom å lære hvor hardt man må slå de ullike ballene. Man har klart øvelsen når man har slått alle ballene etter hverandre inn i firkanten .

Minigolf

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Putt, Golflek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Diverse utstyr å lage hindringer av, tau, bøtter, kjegler eller annet.

Hensikt

En morsom øvelse som kombinerer lek og puttetrening.

Beskrivelse

Lag en minigolfbane på øvingsgreenen. Bruk hva du finner som hindringer og tilpass utfordringen til gruppen du har. Minigolfbanen kan også lages i en bunker gjennom å bruke baksiden av raken for å lage baner.

Tilpasning for funksjonshemmede

Blinde:

En bane på øvelsesgreenen merket med f. eks tau vil passe bedre enn en oppmerket bane i en bunker, da spilleren kan kjenne på tauene hvordan banen er lagt opp. Spilleren vil trenger noe tid til å føle hvordan banen er lagt opp, og trenger også en ledsager.

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Tips

Små barn kan skyve ballen i starten. Etter hvert prøve å få ballen i hull gjennom å putte.

Puttstige

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Putt
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter, baller, pegger

Hensikt

Trene putting med litt press.

Beskrivelse

Tre baller og tre pegger plasseres på ulik avstand fra hullet. Begynn med den nærmeste. Hvis spilleren senker putten går han/hun videre til neste peg (trinn på stigen). Hvis man bommer, får man hoppe ned et hakk på stigen. Når man klart det stiste trinnet, har man klart øvelsen. Denne øvelsen kan spilles individuelt eller som konkurranse.

Tips

Tilpass avstanden etter spillernes ferdighet.

Tre knock

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Putt, Golflek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter og golfball

Hensikt

Trene putting, lære seg å reglere lengde på slaget.

Beskrivelse

Konkurranseøvelse med to eller flere deltakere. Alle har hver sin putter og ball.

Spillet går ut på å ligge så nær hullet som mulig etter tre putter. Hvis ballen faller i hullet, er man ute av konkurransen. Det er lov å treffe en annens ball. Her gjelder det å spille taktisk. Alle spillerne slår ut fra samme sted. Den som ligger lengst fra hullet putter alltid først, helt til alle har puttet tre ganger.

Tips

Tre-knock kan også spiller på den måten at andre og tredje putten må ende opp nærmere enn den ballen som ligger nærmest hullet. Dersom man mislykkes er man ute av spillet.

Chip under

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Chip
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Ball, kølle, bøtter, siktepinne

Hensikt

Unngå å prøve å løfte ballen ved chip gjennom å holde hendene foran køllehodet ved balltreff.

Beskrivelse

Sett opp to bøtter og legg en siktepinne mellom de to bøttene. Spilleren skal prøve å slå ballen under siktepinnen. Viktig at spilleren stå på en avstand hvor denne kan slå igjennom slaget uten å komme bort i siktepinnen, men samtidig på en avstand som gjør at spilleren slår ned sikte pinnen hvis han eller hun prøver å løfte opp ballen.

Forleng køllen med siktepinne

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Chip
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfkølle, baller, siktepinne

Hensikt

En øvelse som skal skape forståelse for at ballen ikke skal løftes opp i luften med hjelp av hendene.

Beskrivelse

La spilleren holde køllen og siktepinnen. Se til at siktepinnen ligger mot kroppen på den siden av kroppen som er i slagretningen. På denne måten unngår vi at spilleren prøver å løfte ballen med hjelp av sine håndledd. Vi får i tillegg spilleren til å rotere kroppen gjennom svingen.

Messi

Miljø:
Barmark, Golfklubben
Nøkkelord:
Chip
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Skaft, sticks eller et lite mål, golfkølle og baller.

Hensikt

Morsom chipøvelse.

Beskrivelse

Sett to skaft (sticks) i bakken på treningsområdet, eller bruk et lite fotballmål. Fra ulike posisjoner skal spillerne prøve å score mål, som på døball i fotball.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynte/blinde:

Avhengig av synsrest vil svaksynte/blinde ha behov for ledsaging i forhold til hvor målet er.

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Forskjell chip og pitch

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Chip, Pitch
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Kølle å chippe med, kølle å pitche med, baller

Hensikt

En øvelse i å forstå forskjellen på chip og pitch. En chip triller lengre enn den er i luften. En pitch flyr lengre enn den triller.

Beskrivelse

Forklar forskjellen og la deretter spillerne slå fra en plass hvor det er en klar fordel å chippe og en annen plass hvor det å pitche er et "must". For nybegynnere er den store forskjellen gjerne at man bytter kølle for eksempel 7j ved chip og SW ved pitch.

Kast vs. slag

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Chip, Pitch, Kastøvelser
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfkøller, golfball

Hensikt

En øvelse som skal få spilleren til å tenke på hvordan (hvilken ballbane) han/hun prøver å slå ballen i forhold til hvordan han/hun kaster den.

Beskrivelse

La spilleren kaste ballen til flagget og deretter slå ballen fra samme sted. Prøv fra flere steder rundt greenen. La spilleren reflektere rundt hvordan han/hun slår og kaster fra de ulike stedene.

Tips

Merk på forhand opp de ulike plassene som spilleren skal kaste og så fra. Noen med mye green o jobbe med og noen med mindre green og jobbe med.

Lagpitch

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal
Nøkkelord:
Pitch, Golflek
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Golf- eller Tri-golfkølle, myke baller, tau til å merke målområder.

Hensikt

Morsom pitchøvelse.

Beskrivelse

Del spillerne i to lag. Det ene laget skal pitche baller over det andre laget og inn i et målområde. Det andre laget skal prøve å fange ballene i luften. Lagene bytter på å slå og fange ballene. Størrelsen på målområdet og avstanden mellom lagene tilpasses spillernes ferdigheter. Det må selvfølgelig brukes myke baller:)

Peg bak ballen

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Chip, Pitch, Sving
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Kølle, baller, peg

Hensikt

Lære å slå ned på ballen.

Beskrivelse

Plasser en peg bak ballen. Når spilleren slår, skal køllen treffe ballen uten å være bort i peggen. Dette skal bidra til at spilleren slår ned på ballen.

Øvelsen kan brukes ved så vel sving- som chip- og pitchtrening.

Pitchtennis

Miljø:
Barmark, Golfklubben
Nøkkelord:
Pitch, Golflek
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Golfkøller, ball, nett, kjegler eller tau

Hensikt

En morsom pitchøvelse som både handler om å få ballen opp i luften og lengdekontroll.

Beskrivelse

Sett opp et nett. Lag deretter kantlinjer med kjegler eller tau. En spiller starter med ballen. Ballen skal slås over nettet og lande innenfor linjene. Den andre spilleren skal prøve å slå ballen tilbake over nettet og innenfor linjene på den andre siden. Poeng til motstanderen når den andre spilleren ikke får den over nettet eller ikke lander ballen innenfor linjene.

Bunker I-phone

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Bunker
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfkølle, baller

Hensikt

En «totaløvelse» for bunkerslag som skal ta spilleren fra det elementære, som å treffe sanden, til å bli en god bunkerspiller.

Beskrivelse

Begynn med å la spilleren slå i sanden. Målet er å få sanden opp på greenen. Når spilleren får til dette, tegner han en rektangel (I-phone). Da er det ikke bare å få opp sand på greenen lenger, men akkurat den sanden som er i I-phonen. Neste trinn er å legge en ball midt i I-phonen, få spilleren til å glemme ballen og fokusere på å slå opp I-phonen på greenen. Siste trinn blir å slå bunkerslag uten hjelp av streker i sanden.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede - sittende:

Velg en bunker hvor en paragolfer kommer ned og opp.

 

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Sandslott

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Bunker, Golflek
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Kølle, ball

Hensikt

Bunkertrening, slå igjennom slaget.

Beskrivelse

Del gruppen inn i to lag. Hvert lag får tildelt likt antall baller. Disse skal gjemmes i bunkeren, ved å dekke dem til med sand. Deretter skal lagene bytte plass, og hver spiller etter tur skal slå et slag i bunkeren og prøve å finne ballene. Laget som først finner alle ballene, vinner. 

Kaste til hverandre

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Koordinasjon, Kastøvelser
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

Tau, tennisballer eller myke baller

Hensikt

Utvikler ferdigheten i å kaste som er en viktig basisferdighet. Koordinasjon.

Beskrivelse

Plasser to tau med passe lang avstand imellom for at deltakerne skal kunne kaste en ball til hverandre. Halve gruppen står bak det ene tauet og resten bak det andre tauet. Spillerne skal kaste baller til hverandre. 1. Underarmskast 2. Overarmskast 3. Underarmskast med golfoppstilling

Tips

Med små barn kan foreldrene stå bak det ene tauet. Barna kaster og foreldrene triller ballen tilbake.

Forskjellig lengde på svingen

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Koordinasjon, Sving
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfkølle, rangeballer

Hensikt

Koordinasjon

Beskrivelse

1. Slå med halv sving 2. Slå med 3/4 sving 3. Slå med full sving

Tilpasning for funksjonshemmede

Hva er halv sving? 3/4 sving? Full sving? Enkelte utviklingshemmede har utfordringer i forhold til å forstå begreper og kan trenge gode øvingsbilder på hva de ulike svingene er. Også for blinde kan de være vanskelig å forstå forskjellen på de ulike svingene, og i innlæring kan baning av bevegelser benyttes.

Her finner du generell informasjon om tilrettelegging for funksjonshemmede.

Fotografen- Se ut som en Proff

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Sving
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfkølle, baller

Hensikt

En øvelse som skal få spilleren til å slå igjennom slaget til en balansert avslutning.

Beskrivelse

Si til spilleren at det er viktigere å se tøff ut enn å treffe ballen. Trene på å slå igjennom til en balansert avslutning uten ball. Deretter begynner dere å slå baller. Fokuser på avslutningen, ikke på å treffe ballen.

Tips

Begynn med å svinge igjennom til en balansert avslutning uten ball.

Høyt pegget jernslag

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Sving
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Ungdom, Voksne

Utstyr

Jernkølle, driver, pegger, rangeballer

Hensikt

Lære å slå opp på ballen med et lavt jern.

Beskrivelse

Spilleren pegger ballen veldig høyt og prøver å slå opp på ballen med et lavt jern (5 eller 6). Når spilleren har fått dette til, kan han/hun prøve det samme med driveren.

Skru med myke baller

Miljø:
Barmark, Golfklubben
Nøkkelord:
Sving
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Ungdom, Voksne

Utstyr

Siktepinner, myke baller, golfkølle.

Hensikt

Lære å skru ballen.

Beskrivelse

Sett en siktepinne i bakken. Spilleren skal stå 3-5 m fra pinnen. Oppgaven er å prøve å starte ballen på siden av pinnen og skru den tilbake.

Start med myke baller som er lettere å f+å skru på. Etter hvert kan man prøve med golfballer.

Utviklet av:
Eliksir AS