Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Banevandring golfvett og sikkerhet

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Golfvett
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Ungdom, Voksne

Utstyr

Regelbok eller golfregler i tegninger og bobler, pegger, golfset, køller.

Hensikt

Lære om golfvett og sikkerhet i praksis ute på banen.

Beskrivelse

 

Banevandring – Golfvett og sikkerhet

Utslagssted

 1. Fortell om de ulike utslagsstedene og at banens lengde bestemmes av hvilket utslagssted man velger når man går ut og spiller.
 2. Fortell at man skal unngå å plassere bagen på utslagsstedet.
 3. Fortell hva man gjør for å være klar til å slå når man står for tur.
 4. Fortell om hvor man skal stå når andre slår ut.
 5. Fortell at man må sjekke at det er ledig foran før man slår.
 6. Hvem skal så først? I konkurranse er det den med best resultat på forrige hull som slår ut først. Fortell at det i selskapsrunder er greit å avtale at den som er først klar til å slå eller slår kortest, slår ut først.
 7. Fortell om at de som jobber på banen har prioritet, og at man må vente med å slå til de er på sikker avstand.
 8. Fortell om når man skal rope FORE! og hva man skal gjøre når man hører noen som roper fore.
 9. Fortell at man skal passe på før man gjør en treningssving så at ingen av medspillerne er i nærheten.
 10. Fortell at det hører til at man er stille når andre skal slå.
 11. Følg alle baller med blikket. Ta siktemerke dersom ballen går mot høy rough eller ut i skogen.

 

Rough

 1. Fortell at roughen består av lengre gress ved siden av fairway.
 2. Fortell at man skal hjelpe til å lete hvis noen har slått sin ball ut i rough og ikke finner den med en gang. Forklar at man slipper igjennom hvis man ikke finner ballen umiddelbart og at ballen er tapt etter 5 minutter.

 

Busker, trær og skog

 1. Fortell at busker, trær og skog er en del av banen så lenge det ikke finnes noen hvite staker og at ballen i utgangspunktet skal spilles som den ligger.
 2. Fortell at det er lurt å sette en bag på fairway når man går ut i skogen så at de som spiller bak vet at man er der.

 

Fairway

 1. Fortell om fairway (den kortklipte delen av banen/ spillefeltet)
 2. Forklar spillerekkefølgen ute på banen.
 3. Fortell at man skal forberede sitt eget slag mens de andre slår.
 4. Vis hvordan man legger tilbake oppslått torv.
 5. Vis og forklar at man må slippe igjennom hvis noen bak går raskere, gjerne gjennom en såkalt flytende gjennomgang. Husk å fortelle at dette kan skje hvor som helst på banen, ikke bare på fairway.

 

Vannhinder

 1. Fortell om stakene som markerer vannhinder og sidevannhinder.

 

Bunker

 1. Fortell at bunkeren er et hinder som vi spiller ballen fra.
 2. Vis hvor man går ned i en bunker.
 3. Vis hvordan man raker etter seg i en bunker.
 4. Fortell at golfklubber har ulik praksis for hvor riven skal plasseres. Fortell hva som gjelder på egen klubb.

 

Green

 1. Vis hvor man setter bagen før man går inn på greenen.
 2. Fortell at man skal unngå å dra trallen mellom bunker og green.
 3. Fortell om nedslagsmerker og hvordan man reparerer disse. Fortell også at det ikke er lov å spille på banen uten greengaffel.
 4. Vis hvordan man passer flagget uten å skygge for hullet, og at det er naturlig at den som ligger nærmest hullet passer flagget.
 5. Forklar hva en puttelinje er og hva man skal passe på når det gjelder puttelinjen.
 6. Vis hvordan og fortell hvorfor man markerer ballen.
 7. Fortell at man skal være forsiktig med hullkanten og området nærmest hullet.
 8. Fortell at man bør stå flere meter fra den som putter og aldri i puttelinjen.
 9. Fortell at man bør forberede sin putt mens de andre putter.

 

Tilpasning for funksjonshemmede

Synshemmede:

Det er viktig å skape trygge rammer, og la spilleren bli kjent med banen. Avhengig av "restsyn" vil spilleren ha behov for en grundig banevandring. Synshemmede må gjerne bli med gruppen, men de som ser minst/er blind vil nok kreve noe mer tid enn seende. Blinde kan ha behov for å skritte opp/ta på for å danne seg et bilde av elementene på en golfbane.

Bevegelseshemmede:

Krever ingen ekstra tilrettelegging. Ta evt hensyn til hvor en paragolfer kan kjøre, eller om det kan være brukt for en golfbil for avlastning om man skal gå langt.

Utviklingshemmede:

For noen kan det være mye informasjon å ta inn på en gang, og banevandring kan evt deles inn i mindre bolker eller gjentas flere ganger.

Hørselshemmede:

Her finner du noen generelle tips til tilrettelegging for målgruppen. Kanskje kan dette være en aktivitet hvor enkelte vil ha glede av en tolk.

Sist oppdatert 23.04.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS