Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Banevandring regler

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Golfregler
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Blind, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Ungdom, Voksne

Utstyr

Regelbok eller golfreglene i tegninger og bobler, golfset, golfballer, pegger.

Hensikt

Lære om regler i praksis ute på banen.

Beskrivelse

Regler læres best ute på banen. Under finner du en banevandring med tips om hva du kan gå igjennom på ulike steder ute på banen.

Banevandring – Regler

Utslagssted

 1. Vis hvor det er lov å pegge opp ballen ved utslag.
 2. Fortell at det er lurt å merke ballen slik at man er sikker på at man spiller på riktig ball.

 

Rough

 1. Fortell om hvite staker og hva man gjør hvis man slår out of bounds.
 2. Fortell om provisorisk ball.
 3. Fortell om flyttbare og uflyttbare hindringer.
 4. Fortell om veier.

 

Busker, trær og skog

 1. Fortell om leiting av ball (og at ballen er tapt etter 5 min)
 2. Vis og fortell om løse naturgjenstander.
 3. Fortell om det å spille ballen som den ligger (regel 13).
 4. Fortell om ball i ro flyttet og at det gjelder over hele banen.
 5. Fortell om uspillbar ball og hva du kan gjøre hvis du ikke ønsker å slå på ballen. Fortell om hvordan man dropper.
 6. Fortell om identifisering av ballen og spill på feil ball.

 

Fairway

 1. Fortell om blå og blåhvite staker og hva man får og kan gjøre hvis ballen ligger innenfor disse. (GUR).
 2. Fortell om tilfeldig vann.
 3. Fortell om ball i bevegelse som blir stoppet eller forandrer retning.

 

 

Vannhinder

 1. Fortell om de ulike muligheten du har hvis du har slått ballen i et vannhinder respektive sidevannhinder.
 2. Fortell at det ikke er lov å grunne køllen hvis man velger å slå fra vannhinderet (hinder).
 3. Fortell at det ikke er lov å flytte løse naturgjenstander i et hinder.

 

Bunker

 1. Fortell at det ikke er lov å grunne køllen før slaget.
 2. Fortell at det ikke er lov å flytte løse naturgjenstander i en bunker (hinder).

Anbefalt lokal regel i Norge: Lov å flytte steiner i bunker.

 

Green

 1. Fortell om flaggstangen.

 2. Fortell om markering av ballen og at reingjøring av ballen er tillat på green.

 3. Fortell om hva som er lov å reparere på green.

 

 

 

 

 

 

Tilpasning for funksjonshemmede

Synshemmede:

Det er viktig å skape trygge rammer, og la spilleren bli kjent med banen. Avhengig av "restsyn" vil spilleren ha behov for en grundig banevandring. Synshemmede må gjerne bli med gruppen, men de som ser minst/er blind vil nok kreve noe mer tid enn seende. Blinde kan ha behov for å skritte opp/ta på for å danne seg et bilde av elementene på en golfbane.

Bevegelseshemmede:

Krever ingen ekstra tilrettelegging. Ta evt hensyn til hvor en paragolfer kan kjøre, eller om det kan være brukt for en golfbil for avlastning om man skal gå langt.

Utviklingshemmede:

For noen kan det være mye informasjon å ta inn på en gang, og banevandring kan evt deles inn i mindre bolker eller gjentas flere ganger.

Hørselshemmede:

Her finner du noen generelle tips til tilrettelegging for målgruppen. Kanskje kan dette være en aktivitet hvor enkelte vil ha glede av en tolk.

Sist oppdatert 23.04.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS