Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Bunker I-phone

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Bunker
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Funksjonshemninger:
Generell
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfkølle, baller

Hensikt

En «totaløvelse» for bunkerslag som skal ta spilleren fra det elementære, som å treffe sanden, til å bli en god bunkerspiller.

Beskrivelse

Begynn med å la spilleren slå i sanden. Målet er å få sanden opp på greenen. Når spilleren får til dette, tegner han en rektangel (I-phone). Da er det ikke bare å få opp sand på greenen lenger, men akkurat den sanden som er i I-phonen. Neste trinn er å legge en ball midt i I-phonen, få spilleren til å glemme ballen og fokusere på å slå opp I-phonen på greenen. Siste trinn blir å slå bunkerslag uten hjelp av streker i sanden.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede - sittende:

Velg en bunker hvor en paragolfer kommer ned og opp.

 

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Bilder

Sist oppdatert 30.10.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS