Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Chip under

Miljø:
Golfklubben, Innendørssenter
Nøkkelord:
Chip
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Ball, kølle, bøtter, siktepinne

Hensikt

Unngå å prøve å løfte ballen ved chip gjennom å holde hendene foran køllehodet ved balltreff.

Beskrivelse

Sett opp to bøtter og legg en siktepinne mellom de to bøttene. Spilleren skal prøve å slå ballen under siktepinnen. Viktig at spilleren stå på en avstand hvor denne kan slå igjennom slaget uten å komme bort i siktepinnen, men samtidig på en avstand som gjør at spilleren slår ned sikte pinnen hvis han eller hun prøver å løfte opp ballen.

Bilder

Sist oppdatert 28.11.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS