Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Chipstige

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Chip, Golflek
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfkølle, golfballer, pegger, siktepinner.

Hensikt

Morsom legekontroll øvelse for chipping.

Beskrivelse

Marker et utslagssted. Plasser 8 pegger som på bildet og to siktepinner mellom de to første "pegparene". Når spilleren klarer å lande ballen mellom siktepinnene, flytter spilleren frem siktepinnene et hakk på stigen. Når man kommer til de siste peggene, har man klart øvelsen. Dette kan, hvis man ønsker, gjøres som en konkurranse, enten gjennom å se hvem som klarer å klatre hele stigen raskest eller på færrest antall slag.

Bilder

Sist oppdatert 20.10.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS