Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Golf-boccia

Miljø:
Barmark, Golfklubben
Nøkkelord:
Putt, Chip, Pitch
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Funksjonshemninger:
Generell
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Farget golfball eller annen type ball, golfballer, golfkøller

Hensikt

En morsom, chip-, pitch- eller puttøvelse.

Beskrivelse

Treneren kaster ut en farget golfball eller en annen type ball. Spillerne chipper 2 baller hver (husk å merke ballene). Spilleren som kommer nermest får 1 poeng. Har han eller hun i tillegg den nest nermeste ballen, blir det 2 poeng.

Tilpasning for funksjonshemmede

Svaksynte/blinde:

Avhengig av synsresten vil svaksynte/blinde ha behov for ledsaging i forhold til hvor den fargede golfballen ligger, evt at det markeres ved lydsignal når det er den synshemmedes tur til å slå.

Se forøvrig generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Sist oppdatert 30.10.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS