Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Greenlesing med porter

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Putt
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Putter, golfball, pegger

Hensikt

En øvelse i å lese linjen og starte ballen på denne linjen med riktig hastighet.

Beskrivelse

Sett en peg hvor spilleren skal putte fra. Det bør vare en putt med en del helling. Spilleren skal deretter sette opp 2 porter mellom startpeggen og hullet. Disse skal settes i den linje spilleren tror at han/hun må putte for at ballen skal gå i hullet. Spilleren får deretter prøve å putte gjennom de to portene. Korrigere hvis putten ikke går i hullet. Prøv på nytt. Hvis man ønsker å gjøre øvelsen litt lettere, kan man bruke bare én port.

Tips

Denne øvelsen fungerer best hvis man jobber to og to. En leser greenen og den andre setter opp portene.

Bilder

Sist oppdatert 26.10.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS