Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Scramble

Miljø:
Golfklubben
Nøkkelord:
Spilleformer
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Generell
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Intet spesielt utstyr påkrevd.

Hensikt

Spille på lag. Dele opplevelsen av å få til et bedre resultat når man spiller sammen.

Beskrivelse

Laget kan bestå av 2-4 spillere.

  • Alle slår ut med sin egen ball.
  • Deretter velger man hvilken ball som ligger best for videre spill.
  • Alle slår videre fra dette stedet.
  • Dette gjentas til én ball er hullet ut.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede - sittende:

Lag/velg en bane som er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Synshemmede:

Avhengig av synsrest vil synshemmede ha behov for en ledsager, evt om en av lagkameratene tar denne rollen.

Her finner du generelle tips til tilrettelegging for funksjonshemmede.

Video: Hva skal du gjøre når du hører noen rope Fore!

Sist oppdatert 29.10.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS