Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Pitch gjennom ring

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Pitch
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Golfutstyr + rockeringer, støtter til ringene

Hensikt

Trene pitching

Beskrivelse

Sett ut eller heng opp rockeringer på treningsområdet som vist på tegningen. Plasser eller heng opp ringene i ulik høyde fra bakken og med forskjellig avstand fra utslagsstedet. Målet er å slå ballen gjennom ringene.

Tips

Øvelsen kan gjøres mer utfordrende ved at man i tillegg sikter mot et flagg.

Bilder

Sist oppdatert 02.11.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS