Golf

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Golf

Slå med venstre arm

Miljø:
Barmark, Golfklubben, Gymsal, Innendørssenter
Nøkkelord:
Koordinasjon, Sving
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Ungdom, Voksne

Utstyr

Kølle og myke golfballer.

Hensikt

Øvelser der eleven slår med en arm. Bruk den armen som er nærmest målet. Den som spiller fra venstre bruker høyre arm. Det samme gjelder øvelser der spilleren skal stå på ett ben. Stå på det benet som er nærmest målet. Hensikten er å trene en god balansert avslutning, koordinasjon og rytme.

Beskrivelse

Stå riktig oppstilt til ballen, som om du skal slå et vanlig slag. Hold køllen bare med venstre hånd, men med et mest mulig riktig venstrehåndsgrep. Sving så lang sving som mulig og forsøk å treffe ballen.

Sist oppdatert 02.11.2017.

Utviklet av:
Eliksir AS