Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Belgisk-O

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Retning, Orientere
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

 • Spesialkart med løyper i ulik vanskegrad (se vedlegg)
 • 13 kjegler eller vaskebøtter.
 • Uten elektronisk stempling (EKT): Nummerlapp kan brukes til hver kjegle/bøtte + kontrollkort hvor koden/nummeret noteres.
 • Med elektronisk stempling (EKT): Stemplingsenhet som festes til kjeglene/bøttene, EKT brikker og Minitime recorder.
 • Aktuell materiellpakke fra Idrettsbutikken.no.

Hensikt

Lære å orientere kartet.

Beskrivelse

Følg ei spesialløype fra start til mål (se vedlegg for løypemaler). Meningen er hele tiden å orientere kartet slik at nordpilen på hvert strekk peker mot terrengets nord i aktiviteten. (Terrengets nord er den veien nesa di peker når du står på start og sikter mot den bøtta som er lengst fra deg).

Se demonstrasjon for organisering av øvelsen i videofilm. Kart i ulike vanskegrader kan printes ut fra vedlegget

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Velg et område med jevnt underlag
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Tilpass avstanden mellom bøttene/kjeglene slik at rullestol kommer frem
 • Plasser stemplingsenhetene slik at en person i rullestol når frem til dem
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese.
 • Ha klare farger på bøtter/kjegler.
 • Ha et tydelig «nordpunkt» med en sterk farte, slik at det blir enklere å orientere kartet mot «nord».

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

 

Last ned vedlegg

Video: Belgisk -O

Sist oppdatert 06.12.2021.

Utviklet av:
Eliksir AS