Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Caps fangelek

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse, Aktivitet/lek
Ferdighetsnivå:
Litt øvet
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

 • Kart med målestokk 1:2000 - 1:5000
 • Område ikke større enn 300x300 m
 • 9-16 postskjermer
 • 9-16 stifteklemmer
 • Klippekort
 • 2-4 capser eller vester (gule/signalfarget)
 • Aktuell materiellpakke fra Idrettsbutikken.no.

Hensikt

Skape kartforståelse under stress. Fart og spenning

Beskrivelse

Leken er en fangelek hvor deltakerne løper enkeltvis. To- fire deltagere utnevnes til «fangere» og blir utstyrt med capser eller vester. De som er «fangere» kan ikke komme nærmere postene enn 10 meter. De øvrige skal finne postene i vilkårlig rekkefølge. Når deltagerne løper mellom postene kan de fanges. Dersom man blir fanget bytter «fanger» og deltager rolle, ved at den som ble fanget får capsen/vesten og fungerer som ny «fanger», mens den som var «fanger» overtar kartet og stemplingskortet til deltageren.

Deltagerne er frie ved postene i 30 sekunder. Det er om å gjøre å få fylt ut klippekortet sitt med alle postene så fort som mulig.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene
 • Plasser stemplingsenheten slik at en person i rullestol når frem
 • En person kan være medhjelper, det vil si at det er en annen person som er gående som skal fanges, ikke personen som benytter rullestol
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
 • Ha klare farger på postmarkeringene, eventuelt gul refleksvest
 • Nummer/kode eller figurer på være så tydelige og store at de lett kan skilles fra hverandre på stemplingskortet

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Tips

De litt mer erfarne kan få i oppgave å sette ut en post først. Aktiviteten kan organiseres som fellesstart, der fangerne starter 1-2 min bak løperne. Man kan også organisere det slik at det ikke er mulig å bli fri når man har blitt fanget, slik at det stadig blir flere fangere med i spillet.

Last ned vedlegg

Video: CapsFangelek

Sist oppdatert 06.12.2021.

Utviklet av:
Eliksir AS