Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Finn veivalg

Miljø:
Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Ferdighetsnivå:
Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

Markører/kjegler, kart med poster inntegnet, kulepenn

Hensikt

Tørrtrening på kart kombinert med fysisk trening sammen med andre eller alene.

Beskrivelse

Del inn deltagerne i lag på 2 og 2. Del ut ett kart til hver av deltagerne med en påtegnet o-løype med veivalgstrekk. Målet med oppgaven er at deltagerne skal vurdere veivalg og tegne på hvor de ville løpt dersom de var i en konkurransesituasjon. Før de får lov til å tegne på veivalg må de løpe en runde. Denne bør ta om lag ett minutt. Deltaker 1 starter, mens deltaker 2 venter ved start/mål. Det viktige er at det i løpet av runden er markert en eller to korte strekninger der deltagerne får lov til å lese kart. Når de er ferdig med runden veksler de med lagkompisen ved å ta over pennen for så å tegne på hvor en ville løpt. Dette skal bestemmes når en er i «kartlesingssonen» på løperunden og får ikke endres i tegnefasen.

Etterpå kan deltakerne/paret diskutere veivalg og o-taktikk.
Bruk egnet kart og løype tilpasset deltakernes nivå.

Eksempelkart 1 ( B-nivå) og eksempelkart 2 (N/C-nivå) viser mulige veivalg mellom noen av postene.
De andre vedleggene har kun påtegnet postene og kan gjerne benyttes direkte i øvelsen.

Tips

a) Øvelsene kan gjennomføres som fellesstart mellom flere lag. Den fysiske utfordringen og konkurransemomentet blir fort enda større da. b) For de viderekommende: Gi laget kun ett kart på deling. Den som løper runden får lov til å lese kartet. Etter veksling må veivalget en har valgt beskrives så detaljrikt som mulig på et hvitt ark. Her gjelder det å huske hvor en ønsker å løpe. Det er lurt å forenkle kartet såpass at en klarer å huske det absolutt viktigste av detaljer på strekket. c) Løperunden kan kortes ned og delvis erstattes med for eksempel en styrketreningsaktivitet eller en kort hinderløype.

Last ned vedlegg

Sist oppdatert 12.10.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS