Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Bingo-O

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom, Voksne

Utstyr

 • Bingolapper - en lapp til hver elev
 • Penn, stifteklemme ol. for å merke av på bingolappen
 • Postmarkering med tallkode eller figur
  • Tallkoder og figurer ligger som vedlegg, og kan skrives ut og festes på postmarkeringene

Ved bruk av kart: Ett kart pr deltaker med inntegnet postringer

Hensikt

Mål: Å introdusere orienteringsaktiviteter på en morsom måte. En enkel form for orientering på avgrenset område. Variant 1: Enkleste variant handler om å orientere seg i rommet/omgivelsene. Variant 2: Ved bruk av kart handler det om å orientere kartet, kartforståelse og kartlesing.

Beskrivelse

Postmarkeringene med nummer eller figur settes ut i et avgrenset område. Nummerene eller figurene finnes igjen på bingolappen deltagerne får utdelt. 

Det er to varianter på hvordan aktiviteten kan gjennomføres, og med tre ulike bingolapper (tall, naturmester figurer eller Pokemon figurer). 

Variant 1 (uten kart): Deltakerne får utlevert hver sin bingolapp og skal finne postmarkeringer markert med tall/figur, og krysse av de tallene/figurene de finner på sin bingolapp, til man får "BINGO". Kan organiseres som fellesstart, parløping, førstemann til en full rekke, to fulle rekker osv opp til fullt brett.

Variant 2 (med kart): Deltakerne får utlevert hvert sitt kart og bingolapp. På kartet har elevene alle postene tegnet inn, men ikke hvor tall/figurene befinner seg. Deltagerne skal orientere seg frem til postene på kartet, og når man finner sine tall/figurer på postene skal man krysse av på bingolappen til de får "BINGO". Her gjelder det også å huske hvilke poster man har besøkt underveis, da ikke alle postene har deltagerens tall/figur på seg. Kan organiseres som fellesstart, parløping, fylle opp en rekke, to rekker, tre rekker, fult brett.

Aktiviteten kan også gjennomføres på et kart over en fotballbane, (se bildevedlegget) 

Flere varianter av bingobrett til å printe ut (se vedlegg for de ulike variantene):  

 • Tall i 4x4 form, ligger i siste side i vedlegget Bingo-O ( 4 ulike varianter fordelt på 16 tall) - må bruke 16 postmarkeringer
 • Naturmester figurer i 3x3 form (4 ulike varianter fordelt på 12 Naturmester figurer) - må da bruke 12 postmarkeringer
 • Pokemon figurer i 3.x3 form (4 ulike varianter fordelt på 14 Pokemon figurer) - må da bruke 14 postmarkeringer
 • Tall 3x3 form (4 ulike varianter fordelt på 12 tall) - må da bruke 12 postmarkeringer

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
 • Ha klare farger på postmarkeringene, eventuelt gul refleksvest
 • Nummer eller figurer på postene må være så tydelige at de lett kan skilles fra hverandre
 • Bingolappene skrives ut større størelse 

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Last ned vedlegg

Bilder

Video: O-bingo

Sist oppdatert 13.06.2023.

Utviklet av:
Eliksir AS