Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Boksen går i terreng

Miljø:
Skog, terreng
Nøkkelord:
Terrengtilvenning, Lek, Bli kjent
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn

Utstyr

En tom hermetikkboks eller liknende

Hensikt

Øve bevegelse i terreng

Beskrivelse

"Boksen går" er en gammel lek som kan brukes til å øve bevegelse i noe ulendt terreng. Man har en base der man har en tom hermetikkboks el.l., og en utøver som "harn". Den teller høyt med lukkede øyne og de andre utøverne gjemmer seg i lyng, under skrenter, bak koller, o.l. Hvis den som "harn" mener å se en av de andre utøverne, løper man tilbake til boksen og roper navnet på den man mener å ha sett og "på boks". Utøveren som ble sett må da komme fram og har blitt tatt. De andre utøverne sniker seg fram og til slutt sprinter mot boksen, og hvis noen klarer å sparke til den og rope "boksen går" før den som "harn" rekker fram, vil alle som har blitt tatt tidligere bli fri, og leken begynner på nytt med samme utøver som "harn". Hvis utøveren som "harn" klarer å oppdage alle de andre utøverne vil leken starte på nytt med den som ble tatt først til å telle.

Tips

Pass på at den som "harn" går litt rundt, det blir veldig stillestående og lite gøy hvis man står å passer på boksen hele tiden. Det passer best å leke i noe kupert men ganske åpent terreng.

Sist oppdatert 14.08.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS