Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Caps-stafett

Miljø:
Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Aktivitet/lek, Orientere, Kartlesing
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet, Viderekommen, Avansert
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn, Ungdom

Utstyr

 • Et kart til hvert lag med inntegnede poster.
 • En postmarkering til hvert lag, f. eks. caps, klype, nøkkelbånd e.l.

Hensikt

En morsom øvelse for å øve opp kartlesingsferdighet og ha kartkontakt.

Beskrivelse

Aktiviteten foregår på et avgrenset område. 8-12 poster  tegnes inn på kartet og markeres med postnummer, i tillegg til mål/start. Øk antall poster dersom det er mer enn 20 deltakere. Deltagerne deles inn i lag bestående av to stykk. Hvert lag får hver sin ting (eks. en caps, nøkkelbånd, klype e.l.). 

Hvert lag får oppgitt hvilket postnummer de starter med. Leken settes i gang med fellesstart hvor førstemann på hvert lag løper til hver sin førstepost, henger sin ting på posten. Så løper han/hun tilbake og avleverer kartet til sin makker. Makkeren løper ut til samme post og flytter lagets postmarkering (caps, klesklypa…) til neste post før han/hun returnerer til vekslingsfeltet. Slik fortsetter det hele løypa/alle postene gjennom. Man tar postene i nummerrekkefølge. Om det er 10 poster starter lag 8 med post 8 og fortsetter med post 9,10, 1,2, osv. til post 7. Tilslutt, når postmarkøren har vært hele veien rundt og er blitt brakt tilbake fra post 7, er laget ferdig med sin runde.

I utgangspunktet er ikke postplasseringene markert i terrenget, men for å gjøre øvelsen noe enklere for nybegynnere eller barn kan postene gjerne være markert med en postskjerm. På den måten vet deltakeren at lagets postmarkering er plassert på nøyaktig sted i terrenget.

Aktiviteten kan gjennomføres på et orienteringskart eller et kart over en fotballbane, se vedlegg.

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

 • Underlag og stigning tilpasses
 • Antall poster kan justeres, og også en egen løype med mindre stigning/ulendt terreng kan benyttes
 • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

 • Velg et flatt område med jevnt underlag
 • Plasser postene slik at en person i rullestol kan rulle frem til postene. Eventuelt lag en egen løype der postene er plassert rullestolvennlig.
 • Et veivalg skal kunne gjennomføres med manuell rullestol
 • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

 • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
 • Gjenstanden som skal benyttes som postmarkeringen må ha sterk farge

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Last ned vedlegg

Bilder

Video: Caps-stafett

Sist oppdatert 13.06.2023.

Utviklet av:
Eliksir AS