Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Drone-fot-o

Miljø:
Barmark, Skog, terreng, Skolegård
Nøkkelord:
Flyfoto, Småbarn, Konkreter
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Drone med godt kamera, poster.

Hensikt

Trene forståelse av sammenheng mellom visuell representasjon av terrenget og det faktiske terrenget.

Beskrivelse

Forskning (Bjerva et al) har vist at for mange av de minste barna er orienteringskart for abstrakt, og man kan derfor starte med mer konkrete representasjoner. I denne øvelsen bruker vi skråfoto tatt fra drone istedetfor kart. Med dette vil ganske små barn kunne få en aha-opplevelse som gjør at de klarer å orientere seg mellom poster. Mange variasjoner er mulig. I illustrasjonsfilene er det lagt opp til tre økter: 1) Detaljorientering. Her er det kort vei mellom postene, og enkelt å se hvilken post man skal til bare man klarer å identifisere den. Detaljrike skolegårder er velegnet til dette. Målet med denne øvelsen er at barna skal raskt se sammenhengen og gi dem umiddelbar mestringsfølelse - neste post kan allerede sees fra den barnet står på! 2) Veivalg. Dette er hakket mer avansert. Barna kan ikke se fra post til post, slik som i økta beskrevet over og må velge mellom forskjellige alternative veivalg. 3) Åpent terreng. I dette eksemplet kan barna finne fram fritt i et åpent terreng med store, lett gjenkjennelige detaljer, men der de ikke ser enkelt fra post til post.

Tilpasning for funksjonshemmede

Variasjoner av dette kan enkelt legges i områder med god tilgjengelighet, og funksjonshemmede bør ha samme nytte av øvelsen.

Tips

Skoleområder er ofte velegnet til veivalgsøvelsen, da bygningene gir rundt-veivalg, men erfaringsmessig er det vanskelig å vise alle passasjer, det man må derfor vurdere å vise barna rundt i aktuelle områder før øvelsen. Enkelte skogsområder kan være egnet til øvelsen i åpent terreng, men det er vanskelig å finne områder som er tilstrekkelig åpne. Rekreasjonsområder der det er en del små bygninger som er spesielt distinkte er best egnet. Det kan gi en ekstra utfordring dersom man henger ut flere poster enn det som er markert på kartet for å gjøre det litt vanskeligere. På den måten kan barna få trening i å lese postkoder. Barna liker EKT/tidtaking, fint å ha det med.

Bilder

Sist oppdatert 28.01.2019.

Utviklet av:
Eliksir AS