Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Farge-fangeren

Miljø:
Barmark, Gymsal, Skog, terreng, Skolegård
Ferdighetsnivå:
Nybegynner, Litt øvet
Målgrupper:
Barn

Utstyr

Kjegler eller annet for å markere fangesonen

Ev. kortene "Karttegnstafett" (Kan kjøpes i idrettsbutikken.no)

Hensikt

Lære seg fargene på et orienteringskart

Beskrivelse

Marker et rektangulært område som er fangesonen. Utenfor hver kortside er frisonene. En deltaker starter i fangesonen ("fangeren"), de andre fordeler seg i de to frisonene. Disse deltakerne skal "være" et karttegn - de kan få sitt karttegn muntlig av en leder eller aller helst på et kort (bruk kort fra "karttegnstafett"). Fangeren roper så ut en av kartets farger, og de deltakerne som har et karttegn med denne fargen må løpe over til den andre siden. Blir de tatt, stopper de der de ble fanget. Fangeren roper ut en ny farge. De som ble fanget i forrige runde står fortsatt stille (er som "trær" i en "skog") men hjelper "fangeren" med å ta de gjenværende deltakerne. Fangeren får hel tiden bevege seg fritt rundt i fangeområdet (som etter hvert blir en "skog"). Leken avsluttes når alle har blitt tatt. Begynn på en ny runde - la gjerne deltakerne selv velge nytt karttegn.

Sist oppdatert 06.11.2018.

Utviklet av:
Eliksir AS