Orientering

Aktivitetsbanken

Øvelser og treningsprogram for
ski, orientering & golf

Orientering

Den usynlige posten

Miljø:
Skolegård
Nøkkelord:
Kartforståelse, Karttegn, Kartlesing
Ferdighetsnivå:
Nybegynner
Funksjonshemninger:
Bev.h. sittende, Bev.h. stående, Hørselshemmede, Svaksynt, Utviklingshemmede
Målgrupper:
Barn

Utstyr

  • Kart
  • 10-12 postmarkeringer (postkjermer eller merkebånd)

Hensikt

Trene på å "lese" kartet . Lære å se sammenheng mellom kartsymbolene og landskapet.

Beskrivelse

Øvelsen foregår på et skolegårdskart eller annet kart i stor målestokk (f.eks. 1:2000- 1:5000). Instruktøren henger ut flere poster (f.eks. 10-12 stk.) på forskjellige detaljer, som tegnes inn på kartet. I tillegg tegnes det en ekstra post på kartet. Oppgaven til deltagerne er å finne ut hvilken post som ikke er hengt ut (er usynlig).

Forklaring til kartbildet:
Posten på gjerde-enden øverst til venstre er ikke lagt ut (den usynlige posten). 

Tilpasning for funksjonshemmede

Bevegelseshemmede stående:

  • Underlag og stigning tilpasses
  • Deltager med nedsatt funksjon i armer, eller som har behov for staver ved bevegelse kan benytte et kartstativ som festes på magen. Se info om hjelpemidler i orientering her

Bevegelseshemmede sittende:

  • Velg et flatt område med jevnt underlag
  • Plasser postene slik at en person i rullestol kan se postene. Om postene plasseres lett synlig på tydelige detaljer er det ikke nødvendig at rullestolen kan trille helt frem til postmarkeringene.
  • Kartstiv kan festes på magen for å frigjør hendene. Se mer her

Svaksynte:

  • Forstørr kartene slik at de blir enklere å lese
  • Bruk postskjermer med klare farger, eventuelt en gul refleksvest

Hørselshemmede:
Generell tilrettelegging for hørselshemmede kan du lese om her

Utviklingshemmede:
Generell tilrettelegging for utviklingshemmede kan du lese om her

Tips

Kan øke vanskegraden ved å ha flere "usynlige" poster

Bilder

Sist oppdatert 06.04.2020.

Utviklet av:
Eliksir AS